Diwrnod Golch gyda Beti Bwt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Diwrnod Golch gyda Beti Bwt

Sut oedd diwrnod golchi yn wahanol yn y dyddiau bod trydan a dŵr ymhob cartref?  

Dewch i helpu Beti Bwt i olchi’i dillad yn y dull traddodiadol, cyn dyddiau’r peiriant golchi. 

Caiff y plant defnyddio mangl a doli i helpu i lanhau blwmers mam-gu!

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Y Dyniaethau

Mae ymholi, archwilio ac ymchwilio yn ysbrydoli chwilfrydedd am y byd, ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i ddeall a rhagfynegi ffenomenau.

Amser Golchi - ilyfr i defnyddio arol neu cyn ymweld. Yn rhad ac am ddim.