Adnodd Dysgu

Y Ddihangfa Wyllt

Darluniwch ddyfodol i fyd natur y DU.

Ymunwch â’r Ddihangfa Wyllt, prosiect creadigol mawr ar gyfer amgueddfeydd ac ysgolion sydd wedi’i ysbrydoli gan y bywyd gwyllt yng nghasgliadau amgueddfeydd ac orielau.

Cael gwybod mwy: https://thewildescape.org.uk/ 

Adnoddau i ysgolion a theuluoedd: Adnoddau | Y Ddihangfa Wyllt

Mae'r Ddihangfa Wyllt yn bosib trwy brif gefnogaeth grantiau project Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr, gyda chymorth ychwanegol gan y Gronfa Gelf a grŵp o unigolion ac ymddiriedolaethau hael.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sut i archebu

I archebu neu i drafod y sesiwn ffoniwch (029) 2057 3240 neu e-bostiwch addysg@amgueddfacymru.ac.uk