Adolygiad Blynyddol

Diolch o galon i bawb sydd wedi ymweld â ni, ein cefnogi ni, neu wedi gweithio gyda ni eleni. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ofalu am ein hadeiladau a’n casgliadau, a sicrhau eu bod yn ddiogel ar gyfer staff a’r cyhoedd. O fis Ebrill 2021 i fis Mawrth 2022 buom yn datblygu ein gwaith gyda phobl a phartneriaid, gan greu gweithgareddau newydd cyffrous a ffyrdd newydd o brofi Amgueddfa Cymru.

Mae Adolygiad Blynyddol 2021/22 yn rhoi cipolwg i ni ar yr uchafbwyntiau a’r llwyddiannau.

Gallwch hefyd wylio fideo byr am ein gwaith yma:

2020/2021

2019/2020

2018/2019