Hawliau Diwylliannol a Democratiaeth Ddiwylliannol yn y Gwledydd Celtaidd

Digwyddodd y cynhadledd Hawliau Diwylliannol a Democratiaeth Ddiwylliannol yn y Gwledydd Celtaidd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar y 9fed a 10fed o Medi 2019. Ei pwrpas oedd i rhoi'r cyfle i'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr drafod hawliau diwylliannol a democratiaeth ddiwylliannol, a datblygu'r sgiliau a’r hyder angenrheidiol i ymestyn democratiaeth ddiwylliannol o fewn eu sefydliadau.

Diwrnod 1

1. Croeso a Nod y Rhaglen – David Anderson.

2. Eluned Haf - Celfydyddau Rhyngwladol Cymru.

3. Araith gan y Siaradwr Gwâdd Dai Smith: Raymond Williams a Democratiaeth Ddiwylliannol.

4. Holi ac Ateb – Ymatebion i'r Araith a chwestiynau.

5. Americo Castilla: Diwylliant fel Ymddygiad – Amgueddfeydd mewn Cyfnod Hanfodol i Ddemocratiaeth.

6. Hilary Carty: Democratiaeth Ddiwylliannol - Materion, Gwerthoedd a Dewisiadau'r Unigolyn o fewn y Sefydliad.

7. Casglu'r themâu ynghyd – Nia Williams, Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu, Amgueddfa Cymru.


Diwrnod 2

8. Elaine Heumann Gurian: Sut beth yw Sefydliad Amgueddfa Ddemocrataidd Gyfannol?

9. Sharon Heal: Gweithredu Amgueddfaol mewn Cyfnod o Anoddefgarwch – sut y gall gweithwyr amgueddfa a sefydliadau weithredu ac ymgyrchu gyda chymunedau ar faterion sy'n bwysig.

10. Tynnu themâu’r rhaglen ynghyd – David Anderson.