Adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Yn unol â Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a amlinellwyd yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus gyhoeddi gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau erbyn Mawrth 31 bob blwyddyn. Yn y gorffennol roedd y dyddiad hwn yn bwynt meincnodi da ar gyfer Amgueddfa Cymru. 5 Ebrill yw'r dyddiad a ddefnyddir ar gyfer cyflogwyr preifat, gwirfoddol, pob cyflogwr awdurdod cyhoeddus a Chorff a Noddir arall, felly defnyddiwyd y dyddiad hwn yn sail i'r data i'w gyhoeddi erbyn 4 Ebrill 2022.

Mae'r wybodaeth a gyhoeddir yn yr adroddiad hwn yn cynnwys yr wybodaeth ofynnol ar y bylchau cymedrol a chanolrifol mewn cyflog fesul awr, a chyfran y gweithwyr gwrywaidd a benywaidd ym mhob chwartel cyflog.

Adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau - 5 Ebrill 2021