Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Y Cefndir

O dan Reoliau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Gwybodaeth am y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau) 2017 mae'n ofynnol i Amgueddfa Cymru gyhoeddi adroddiad blynyddol am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. O dan y ddeddfwriaeth newydd hon mae gofyn statudol ar sefydliadau sydd â 250 neu fwy o gyflogeion i gyhoeddi adroddiad blynyddol ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn eu sefydliad nhw.

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2017-18 (PDF)