Rhaid cymeradwyo'r cofnodion yn y cyfarfod dilynol. Mae amserlen y cyfarfodydd yn golygu, felly, y bydd tua pedwar mis o oedi cyn iddynt ymddangos ar ein gwefan.