Brenin Glo: Y Profiad Cloddio

Bydd Brenin Glo: Y Profiad Cloddio ar gau o 6-31 Mawrth ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol. Bydd y Daith Danddaearol a gweddill yr amgueddfa ar agor fel arfer.

Rhagarchebu eich tocyn Job-A-Mas

Gallwch chi nawr ragarchebu tocynnau Job-A-Mas – sef taith danddaear ar amser penodol – am £5 y pen, am benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol. Gallwch chi ymweld heb docyn Job-A-Mas, ond efallai bydd yn rhaid i chi aros i fynd ar daith danddaear. Rhagarchebwch eich tocyn

 

Digwyddiadau

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
23 Tachwedd 2022 – 1 Rhagfyr 2023
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
22 Ebrill 2023, 10am-4pm
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
11 Ebrill 2023, 10am-4pm
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
4 Ebrill 2023, 10am-4pm

Digwyddiadau Digidol

Tanysgrifiwch i'n e-newyddlen fisol

Newsletter

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol