Oriau Agor

Yn dyddiol 9.30am-4.30pm. Mynediad olaf: 3.00pm. Teithiau tanddaearol: 9.45am-3.00pm. Galwch am oriau agor mis Ionawr.

Rhagarchebu eich tocyn Job-A-Mas

Gallwch chi nawr ragarchebu tocynnau Job-A-Mas – sef taith danddaear ar amser penodol – am £5 y pen, am benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol. Gallwch chi ymweld heb docyn Job-A-Mas, ond efallai bydd yn rhaid i chi aros i fynd ar daith danddaear. Rhagarchebwch eich tocyn

 

Digwyddiadau

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
23 Tachwedd 2022 – 1 Rhagfyr 2023
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
17 Rhagfyr 2022, 11.30am-1pm
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
3–22 Rhagfyr 2022, Bob Dydd 10yb - 3yp

Tanysgrifiwch i'n e-newyddlen fisol

Newsletter

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol