Rhagarchebu eich tocyn Job-A-Mas

Gallwch chi nawr ragarchebu tocynnau Job-A-Mas – sef taith danddaear ar amser penodol – am £5 y pen, o ddydd Sadwrn 23 Gorffennaf ymlaen. Gallwch chi ymweld heb docyn Job-A-Mas, ond efallai bydd yn rhaid i chi aros i fynd ar daith danddaear. Rhagarchebwch eich tocyn

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, ni allwn gymryd ymwelwyr anabl na defnyddwyr cadair olwyn o dan ddaear ar hyn o bryd. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Digwyddiadau

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
29 Gorffennaf–31 Awst 2022
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
19 Medi 2021 – 1 Medi 2022

Digwyddiadau Digidol

13 a 14 Awst 2022, 2pm - 10am

Tanysgrifiwch i'n e-newyddlen fisol

Newsletter

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol