Digwyddiadau

Sgwrs: Darlith Flynyddol - John Nixon a Masnachu Glo Cymru i Ffrainc gan Brian Davies

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Wedi'i Orffen
14 Ebrill 2018, 1.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Allforio Glo, Dociau Caerdydd (tua 19eg Ganrif)

I ddathlu pen-blwydd Big Pit yn 35 pleser yw gwahodd yn ôl ein Cynorthwy-ydd Ymchwil a’n Swyddog Addysg cyntaf, Brian Davies, i draddodi ein Darlith Flynyddol.

Bydd y ddarlith yn edrych ar y defnydd a wneid o lo Cymru, ac i ble cai ei allforio.

Roedd de Cymru yn allforio cyfran fwy o'i gynnyrch nag unrhyw faes glo arall ym Mhrydain, ac am dri chwarter canrif y brif farchnad oedd Ffrainc. Byddai cyflogau glowyr yn codi a disgyn gyda'r pris gwerthu yn y dociau, felly pan fyddai allforion i Ffrainc yn gryf byddai’r glowyr yn cael eu talu'n dda. Dyma oedd dechrau'r cyswllt rhwng Caerdydd a Nantes a arweiniodd yn y pen draw at efeillio'r ddwy ddinas. Roedd y farchnad allforion i Ffrainc yn hanfodol i dde Cymru, a dyma esbonio dechrau'r stori honno.

 Bu Brian yn gweithio yn Big Bit am bedair mlynedd o 1983 fel Cynorthwy-ydd Ymchwil ac yna fel Swyddog Addysg. Tra'n gweithio yma, Brian luniodd ein casgliadau cyntaf a'n pecyn addysg cyntaf hefyd. Dychwelodd Brian i Big Pit fel Curadur am gyfnod ym 1986, cyn mynd yn Guradur Amgueddfa Pontypridd tan 2014. Mae bellach yn ysgrifennydd Ymddiriedolaeth Cadwraeth Glofa Great Western sydd wedi adfer yr injan weindio stêm ym mhwll Hetty, Trehopcyn ac wrthi'n adnewyddu'r safle er mwyn ei agor i'r cyhoedd.

Digwyddiadau