Digwyddiadau

Digwyddiad: Gwledd Sul y Tadau

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Wedi'i Orffen
17 Mehefin 2018, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Ymunwch â ni ar Sul y Tadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru i fwynhau bwyd a diod lleol, adloniant am ddim i'r teulu, ein taith danddaearol fyd-enwog a paned a phicen am ddim i Dad.

Cerddoriaeth gan Ragsy (cyn cystadleuaeth The Voice).

Teithiwch ar Reilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon, sydd am ddim i Dad*

Taith am ddim i Dad drwy Fragdy Rhymni a chyfle i fwynhau hanner peint o gwrw!*

*Gyda phlentyn/oedolyn yn talu pris llawn

Cofiwch ymweld â'r tri lleoliad i gael cyfle i ennill hamper o fwyd a diod!

Mewn partneriaeth gyda Blas ar Dorfaen  Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Digwyddiadau