Digwyddiadau

CwrsGweithdy Barddoniaeth gyda Patrick Jones

Wedi'i Orffen
15 Medi 2018, 11am-4pm
Pris £15
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle: 029 2057 3650

“Mae yna fardd ym mhob un ohonom.”

Fyddwch chi’n dychmygu straeon o bob math, yn meddwl am linellau barddonol, neu gymeriadau cyffrous – ac yn cael trafferth eu trosglwyddo i bapur neu sgrin?

Os ydych chi, yna dewch draw i ddysgu ffyrdd newydd o gofnodi’r syniadau hyn.

Bydd Patrick yn rhoi cyngor i chi ar ysgrifennu – sut i ddatblygu’r monolog sydd wedi bod yn eich pen ers blynyddoedd, neu gân serch i rywun annwyl.

Diwrnod hwyliog, ymlaciol ac anffurfiol o rannu geiriau a straeon.

Y cwbl sydd ei angen yw’r agwedd gywir...a phensel neu feiro.

Neu, mae croeso i chi ddod draw i wrando ar farddoniaeth wych a gwledda ar gacen!

Does dim angen unrhyw brofiad, dim ond awydd i ddysgu.

Digwyddiadau