Digwyddiadau

Digwyddiad: Profiad Rhith-wirionedd

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
2 Ebrill 2019 – 2 Ebrill 2022, 9.30am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Gan roi sylw arbennig i gymeriadau go iawn o orffennol diwydiannol Blaenafon, mae profiad Teithio yn ôl mewn Amser yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon’ yn gwneud defnydd o adrodd stori sain ynghyd â thechnoleg tri dimensiwn er mwyn arddangos hanes diwydiannol cyfoethog y dref drwy dair ffilm rhith-wirionedd – sy’n dangos bywyd yn y Big Pit, ysgol gynradd y dref a chartref teulu lleol yn Nhref Treftadaeth Blaenafon.

Drwy ddefnyddio dyfeisiau clyfar, gellir gweld y cynnwys trochi mewn tri lleoliad eiconig drwy’r rhanbarth a ddethlir yn rhyngwladol, gan gynnwys Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon a Thref Dreftadaeth Blaenafon – sydd i gyd yn cael sylw arbennig yn y ffilmiau trochi.

Ar gael i’w gweld drwy Basbort Digidol Blaenafon, mae’r nodweddion rhith-wirionedd yn portreadu’r helyntion a’r trallodion a welwyd gan weithwyr diwydiannol Blaenafon, yn ogystal â theuluoedd a chymunedau yn ystod y Chwyldro Diwydiannol – gyda phob ffilm addysgol yn seiliedig ar gymeriadau go iawn a gwybodaeth ffeithiol a darddodd o grwpiau hanes lleol ac archifau Blaenafon.

O brofi caledi’r bywyd gwaith yn y Big Pit gyda glöwr lleol, sef Henry Underwood, at ddathlu agoriad Ysgol St Peter’s – a gafodd ei hadeiladu gan Sarah Hopkins er cof am ei brawd a’r Meistr Haearn, Samuel Hopkins – gall defnyddwyr wylio mewn amser real wrth i dirnodau ac adeiladau Blaenafon yr oes hon ddychwelyd at amser pwysig yn y gorffennol.

Gellir gweld y ffilmiau drwy ddefnyddio penset rhith-wirionedd neu heb benset, sydd ar gael i’w benthyca o Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru neu o Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon.  Hefyd, gall ymwelwyr ailymweld â phrofiad ar y safle a gweld y pecyn digidol yn eu cartrefi eu hunain drwy ddefnyddio porwr pen-bwrdd.

Yn ychwanegol at ddyfodiad y pecyn digidol newydd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a’r Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru wedi dadorchuddio tair mainc bwrpasol ar gyfer Teithio yn ôl mewn Amser i gefnogi’r prosiect – gyda dyluniad gwahanol ar bob mainc ymhob safle, er mwyn i ymwelwyr eu defnyddio tra maen nhw’n mwynhau’r ffilmiau trochi rhith-wirionedd.

Wedi’u creu gan Rubin Eynon, yr artist o Gymru i gofio treftadaeth gyfoethog Blaenafon, mae pob mainc wedi cael ei saernïo o ddeunyddiau lleol i gynrychioli diwydiannau glo a mwyngloddio’r ardal.

Wedi’i gydnabod yn rhyngwladol fel cynhyrchwr haearn a glo mwyaf y byd yn ystod y 19eg ganrif, mae Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn dystiolaeth arbennig o’r grymoedd dynamig a sbardunodd y Chwyldro Diwydiannol, a gobeithir y bydd y profiad trochi a’r meinciau Teithio yn ôl mewn Amser yn annog ymwelwyr i ymgysylltu ymhellach a chymryd diddordeb yn nhreftadaeth gyfoethog Blaenafon

Digwyddiadau