Digwyddiadau

Digwyddiad: Gwledd Sul y Tadau

Wedi'i Orffen
16 Mehefin 2019, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni am wledd o weithgareddau yn Big Pit gyda phaned a phicen am ddim i Dad!

 

 • Bwyd a diod leol
 • Bwyd stryd
 • Cantîn a Siop Coffi
 • Dangosiadau coginio
 • Cerddoriaeth
 • Paentio wynebau
 • Dylunio mygiau
 • Cystadleuaeth addurno bisgedi
 • Crefftau
 • Chwarae meddal
 • Arddangosfa'r Baddondai Pen Pwll a'r Daith Danddaearol fyd-enwog.

Beth am gymryd y cyfle hefyd i deithio ar y Rheilffordd Dreftadaeth, neu alw ym Mragdy Rhymni am beint o'u cwrw arbennig?

**Mae mynediad AM DDIM i'r Ŵyl, ond codir tâl am rai gweithgareddau. Codir tal mynediad arferol am y Rheilffordd Dreftadaeth a Bragdy Rhymni.**

Digwyddiadau