Digwyddiadau

Digwyddiad: Teithiau Tanddaearol Cyfeillgar i Bobl â Dementia

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Wedi'i Orffen
15 Gorffennaf 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Ffoniwch: 029 2057 3650 i archebu, neu e-bostiwch bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Te a sgwrs gyda’r tywysydd ac yna taith danddaearol hamddenol gyda chefnogaeth.

Rhaid archebu ymlaen llaw.

Ffoniwch: 029 2057 3650 i archebu, neu e-bostiwch bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Yn addas i bobl â Dementia a'u gofalwyr.

Digwyddiadau