Digwyddiadau

Digwyddiad: Yoga i'r Teulu

Wedi'i Orffen
15 Medi 2019, 2pm-3pm
Pris £4 Oedolyn £1.50 Plentyn
Addasrwydd Teuluoedd

Manteisiwch ar y cyfle i fwynhau ymlacio fel teulu! Ymunwch â ni ar y patio yn Big Pit uwchlaw tref hanesyddol Blaenafon am gyflwyniad chwareus i yoga Hatha i'r teulu cyfan. Bydd yn gyfle i ddysgu symud ac anadlu gyda'ch gilydd drwy gopïo anifeiliaid a gweithgareddau llawn hwyl.

Caiff matiau eu darparu, ond dewch â dŵr a blanced.

Addas i blant 3-12 oed (uchafswm o ddau blentyn gyda phob oedolyn) Mae croeso i blant dan 4 ond rhaid i bob un fod yng ngofal oedolyn. Nid oes angen profiad blaenorol.

Rhaid archebu ymlaen llaw o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Buy Tickets

Cynhelir y dosbarth yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person.

 

Digwyddiadau