Digwyddiadau

Sgwrs: Teithiau Tywys Ar Yr Wyneb

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Wedi'i Orffen
2–29 Medi 2019, 9.30am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Am grwpiau o 10 neu mwy

Tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd i'r Offer Weindio, ni fydd y Taith Danddaearol ar gael.

Yn ystod y cyfnod yma  bydd Big Pit yn parhau ar agor i'r cyhoedd, gan ddarparu teithiau tywys ar yr wyneb a gwybodaeth am y gwaith adfer, a bydd holl adeiladau eraill y pwll i gyd ar agor gan gynnwys y Baddondai Pen Pwll, y Storfeydd Cadwraeth, y Ffreutur a'r Siop, Tŷ'r Ffan a'r Efail.

Cefnogir y project gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a grant adfer gan y Gymdeithas Archaeoleg Ddiwydiannol.

Digwyddiadau