Digwyddiadau

DigwyddiadNadolig Cymreig Traddodiadol

14 Rhagfyr 2019, 10am-4pm
Pris Amser Stori gyda Sion Corn £7 y pen, 1 tocyn oedolyn am ddim i bob plentyn, £5 ar gyfer tocyn oedolyn ychwanegol
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Yn hanfodol

Gwisgwch yn gynnes a chyfarfod ger pen y pwll am 10.15am i groesawu Siôn Corn, wrth iddo godi 300tr o grombil y ddaear, gyda chyfle yn hwyrach i  gwrdd â'r dyn ei hun yn ei fwthyn am Amser Stori.*

Dewch i'n Marchnad Nadolig gyda chrefftau ac anrhegion unigryw ar werth, creu eich Crefftau Nadolig eich hun* a mwynhau ein Cynnig Bwyd Nadoligaidd arbennig yn y Ffreutur.

Am 1pm ymunwch a Chôr Meibion Beaufort a Chôr Merched Blaenafon (dydd Sadwrn) a Band Tref Blaenafon (dydd Sul) ar gyfer Carolau.

*Mynediad am ddim i’r Amgueddfa a'r Farchnad Nadolig; rhaid bwcio Amser Stori ymlaen llaw trwy amgueddfa.cymru/bigpit,  £7 y plentyn yn cynnwys anrheg; codir tâl bychan ar gyfer y crefftau yn daladwy ag arian parod ar y diwrnod.

Nid oes angen tocyn ar oedolion sydd gyda phlentyn.

AR GYFER OEDOLION YCHWANEGOL SYDD EISIAU MYNYCHU'R SESIWN, BYDD ANGEN PRYNU TOCYN OEDOLYN YCHWANEGOL. Nifer cyfyngedig o docynnau ar gael.

Buy Tickets

Gyda chefnogaeth chwaraewyr y People’s Postode Lottery

Digwyddiadau