Digwyddiadau

Cwrs: Cyrsiau Hanner Dydd: Cyflwyniad i Waith Gof

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Wedi'i Orffen
13, 15, 17, 20, 22 a 24 Ionawr 2020, 10am-12pm NEU 1-3pm
Pris £60 | £50 gostyngiad
Addasrwydd 18+
Archebu lle trwy Eventbrite

Cyfle i roi cynnig ar y grefft hynafol o waith gof yn efail wreiddiol Big Pit, lle bu cenedlaethau o ofaint yn gwasanaethu anghenion Big Pit.

Gan weithio o dan arweiniad Len, Gof yr Amgueddfa, sydd â dros 50 mlynedd o brofiad o weithio fel Gof a gweithio dan ddaear, bydd cyfle i chi dysgu am dechnegau ffugio, ffurfio a thorri gan ddefnyddio dur poeth i greu eich procer eich hun i fynd adref gyda chi.*

Mae’r cwrs llawn hwyl hwn yn addas i ddechreuwyr. Bydd dau le i’w archebu ym mhob sesiwn. Bydd pob sesiwn yn parhau hyd at 2 awr.

* Mae posib archebu a chyfuno dwy sesiwn i greu cwrs diwrnod, lle bydd posib creu crafwr i gyd-fynd a’r procer. Archebwch sesiwn bore a sesiwn prynhawn am yr un dyddiad am yr opsiwn hwn.

Tocynnau

Gwybodaeth diogelwch:

Rhaid i bawb fydd yn cymryd rhan yn y cwrs hwn wisgo dillad addas (gweler y rhestr isod), a dilyn cyfarwyddiadau'r gof am ddiogelwch yn yr efail.

  • Rhaid i unrhyw ddillad fod wedi eu gwneud o ffibr naturiol, cotwm 100% os yn bosib.
  • Rhaid gwisgo llewys hir.
  • Rhaid gwisgo trowsus hir sy'n cyrraedd top yr esgid.
  • Rhaid gwisgo esgidiau diogelwch. Rhaid dod â'ch esgidiau eich hun.
  • Rhaid gwisgo'r sbectolau diogelwch gaiff eu darparu yn yr efail drwy'r amser. Darperir ffedog ledr a menig.
  • Os na fyddwch yn dilyn cyfarwyddiadau diogelwch y gof, caiff y sesiwn ei chanslo.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Cysylltwch â sally.hopkins@museumwales.ac.uk cyn archebu i drafod unrhyw ofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, myfyrwyr llawn amser gyda cherdyn NUS, neu anabl.

Mae’r cwrs yma’n addas i rai 18+

Digwyddiadau