Digwyddiadau

Digwyddiad: Amser stori gyda SiônCorn

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
16 a 17 Rhagfyr 2023, 10:45 - 16:30
Pris 8.50
Addasrwydd Teuluoedd

Archebu tocyn

 

Bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn brysur yn Big Pit eleni.

Bydd croeso cynnes i'ch plant ddod i mewn i’n bwthyn clyd ar gyfer stori a adroddir gan Siôn Corn. Bydd pob plentyn yn derbyn anrheg a bydd cyfle i chi dynnu lluniau. 

 

Gwybodaeth Bwysig: 

Rhaid archebu pob tocyn ymlaen llaw. Mae llefydd yn gyfyngedig a disgwyliwn i docynnau werthu allan yn gyflym. 

Mae’r digwyddiad a’i weithgareddau wedi eu cynllunio ar gyfer plant 3+ oed. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn, bob amser. 

Mae angen tocyn ar gyfer pob plentyn 3+ oed sy’n cymryd rhan. Oherwydd prinder lle, dim ond un berson na fydd yn cymryd rhan gaiff fod efo pob plentyn 3+ oed sy’n cymryd rhan. Mae pobl nad ydynt yn cymryd rhan yn cynnwys plant dan 3 oed, babanod mewn breichiau, gofalwyr, oedolion a phobl hŷn. 

Nid oes angen tocyn ar bobl nad ydynt yn cymryd rhan ond ni fyddant yn derbyn anrheg gan Siôn Corn. 

Rhaid gadael pramiau y tu allan. 

Dylai deiliaid tocynnau gyrraedd yn brydlon a dim mwy na 15 munud cyn amser cychwyn eu sesiwn. Caniatewch hyd at 15 munud i gerdded o faes parcio/prif adeilad yr Amgueddfa. 

Dylid gwisgo dillad addas i’r tywydd 

Nid yw pris eich tocyn yn cynnwys parcio. Codir tâl o £5 y diwrnod am barcio. 

Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid am ddyddiad neu ddigwyddiad arall. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwbl hapus â’ch dewisiadau cyn archebu. 

Cŵn tywys yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn. 

 

Gostyngiad o 10% i Aelodau, dewch yn aelod heddiw

 

Digwyddiadau