Digwyddiadau

DigwyddiadClwb Ffilmiau

Wedi'i Orffen
20 Chwefror 2013, 1.30pm
Pris �1.50 am lluniaeth
Addasrwydd Pawb

Cyfres arbennig o’n Clwb Ffilmiau poblogaidd yn canolbwyntio ar ffilmiau am y diwydiant glo yn America.

Dydd Mercher 7 Tachwedd: NORTH COUNTRY (2005, Cert 15)

Ffilm ffuglen am yr achos aflonyddu rhywiol llwyddiannus cyntaf yn yr Unol Daleithiau. Ar ôl i briodas Josey Aimes (enillydd Gwobr yr Academi, Charlize Theron) chwalu, rhaid iddi ddychwelyd i’w thref enedigol yng ngogledd Minnesota a chwilio am swydd dda. A hithau’n fam sengl â dau o blant, dyma hi’n troi at brif ddarparwr swyddi’r ardal - y gweithiau cloddio haearn. Mae’n ddiwydiant sy’n llawn dynion, ac yn anghyfarwydd â newid. Er ei bod hi’n barod i weithio’n galed dan amgylchiadau peryglus, ond mae ei brwydr hithau a gweddill y mwynwyr benywaidd i ddygymod â’r aflonyddu gan eu cyd-weithwyr gwrywaidd yn fwy o her na dim.

Dydd Mercher 16 Ionawr: HARLAN COUNTY USA (1976)

Ffilm sydd wedi ennill Oscar ac sy’n adrodd hanes y digwyddiadau ynghlwm â streic y glowyr yn erbyn Eastover Mining Company yn Harlan County. Pan fo perchnogion y pwll yn gwrthod cydnabod penderfyniad y glowyr i ymuno ag undeb, mae brwydrau treisgar rhwng llindagwyr arfog y cwmni a’r glowyr sy’n picedu.

Dydd Mercher 20 Chwefror: HARLAN COUNTY WAR (2001, Cert 15)

Enillydd Gwobr yr Academi Holly Hunter sy’n chwarae rhan Ruby, gwraig i löwr yn Harlan County, Kentucky. Ar ôl dwy farwolaeth ofer, dyma’r undeb yn galw streic yn erbyn y cwmni. Y streic honno fu un o frwydrau undeb mwyaf treisgar a chwerw ein hanes. Heb obaith fod y streic yn dod i derfyn, mae Ruby’n penderfynu defnyddio’i dulliau ei hun i frwydro’r cwmni. Mae Ted Levine a Stellan Skarsgard hefyd yn actio yn y stori ffuglennol hon adeg streic glowyr Harlan County.

Cynhelir trafodaethau wedi’r ffilmiau. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael am dâl bychan.

Digwyddiadau