Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Dathlu

Wedi'i Orffen
27 Gorffennaf 2013, 11am - 4pm
Pris Codir tal am rai gweithgareddau.
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch i'n helpu ni i ddathlu ein pen-blwydd yn 30!

Yn perfformio ar y diwrnod bydd Band Tref Blaenafon a chôr dioddefwyr dementia ifanc.

Ymhlith y gweithgareddau bydd wal ddringo, go-cartio, rygbi bach Blaenafon ac arddangosiadau cerfio llwyau caru a cherfio clocsiau.

Bydd sioe deithiol Radio Blaenau Gwent yn darlledu’n fyw o Big Pit yn ystod y diwrnod a gwesteion arbennig iawn Peppa a George Pinc.

Bydd Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon yn cynnig teithiau am ddim ar y lein gangen o Big Pit a phris rhatach o £5 i deithio ar y brif lein drwy gydol y Diwrnod Gala.

Codir tal am rai gweithgareddau.

Digwyddiadau