Digwyddiadau

DigwyddiadWythnos Wyllt!

Wedi'i Orffen
26 Mai1 Mehefin 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Wythnos gyfan o weithgareddau awyr agored i’r teulu cyfan gan gynnwys teithiau cerdded, llwybrau, mwynhau byd natur a mwy. Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas.

Cynefinoedd a bioamrywiaeth Tomen Coity

Llun 26 Mai a Mercher 28 Mai, 11am i 12.30pm a 1.30pm i 3pm

Cyfle i ddysgu am gynefinoedd a bioamrywiaeth yn Nhomen Coity, hen domen sbwriel y lofa sydd bellach yn gartref i fyrdd o
blanhigion ac anifeiliaid gwahanol. Bydd cyfle i archwilio llynnoedd a mynd ar daith natur fer. AM DDIM. Rhaid archebu trwy ffonio: (029) 2057 3650.

Archwilwyr Bach y Pwll: Stomp Sgidiau Glaw

Mawrth 27 Mai, 11am i 12.30pm a 1.30pm i 2.30pm

Taith natur arbennig i blant dan 5 fydd yn gyfle iddyn nhw archwilio Tomen Coity, canfod trysorau a gweld adar, gwenyn a gloÿnnod byw. AM DDIM. Rhaid archebu trwy ffonio: (029) 2057 3650.

Taith Ditectis Natur

Llun 26 Mai-Sul 1 Mehefin, 11am-4pm

Gweithgaredd hamddenol i’r sawl sy’n well ganddynt ddilyn eu trwynau.

Gellir casglu taflenni’r daith o’r Dderbynfa wrth y brif fynedfa. AM DDIM.

 

Digwyddiadau