Digwyddiadau

Digwyddiad: Digwyddiad Nadolig Babis Big Pit gyda Siân Corn

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Wedi'i Orffen
10 Rhagfyr 2017, 11.30am-12.30pm & 1.30pm-2.30pm
Pris £5 y plentyn
Addasrwydd Teuluoedd

Cyfle i ymwelwyr iau gwrdd â Siân Corn a chlywed am waith caled y teulu yn paratoi ar gyfer y ‘diwrnod mawr’.

Ydy Rwdolff wedi bihafio eleni? Ydy Siôn Corn wedi gorffen paentio’r sled? Galwch draw!

Sesiynau: 11.30am-12.30pm a 1.30pm-2.30pm a RHAID BWCIO YMALEN LLAW.

Nifer cyfyngedig o lefydd, ffoniwch (029) 2057 3650 i gadw lle.

Codir tal o £5 i  cynnwys anrheg. Addas i blant 0-5 oed.

Diolch i gefnogaeth hael chwaraewyr People's Postcode Lottery.

 

Digwyddiadau