Digwyddiadau

DigwyddiadDyn Injan

Wedi'i Orffen
8 Ebrill 2018, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni i fwynhau’r Dyn Injan (Man Engine) anhygoel wrth iddo ymweld â Chymru am y tro CYNTAF yn Big Pit!

Gwledd i’r llygaid a dathliad o’r Gymru ddiwydiannol, mae’r pyped anferth yn cael ei symud gan dîm o dros ddwsin o ‘löwyr’, a bydd yn cychwyn ar ei daith fawreddog o gwmpas Cymru ar 8 Ebrill, gyda seremoni agoriadol yn Amgueddfa Lofaol Cymru Big Pit a pharêd i lawr at Waith Haearn Blaenafon, ble gall ymwelwyr ‘gyfarfod’ arwr diwydiannol o’r 19eg ganrif, Sidney Gilchrist Thomas.

Y bwriad yw dathlu treftadaeth lofaol gyfoethog de Cymru, a bydd pob lleoliad ar daith y Man Engine o gwmpas Cymru’n cynnig golygfeydd unigryw, o berfformiadau theatrig a datganiadau corawl hiraethus, i adrodd straeon Cymreig traddodiadol a hyd yn oed sioe dân drawiadol gyda’r hwyr.

Gwybodaeth hanfodol:

Theithio & Pharcio

Bydd bysiau gwennol rad ac am ddim yn rhedeg gwasanaeth 15-30 munud rhwng Maes Parcio’r Hen Felin ym Mhontypwl a Gwaith Haearn Blaenafon, gyda’r bws cyntaf yn gadael Maes Parcio’r Hen  Felin, Stryd Trosnant  am 10:00.  Bydd y bws olaf yn gadael y Gwaith Haearn am 17:05.  Bydd y bysiau yn stopio ar bob safle bws trwy Gwmafan a Bryn y Farteg.  Gweler amserlen ar: http://philanslowcoaches.co.uk/bus-services/3706147

Parcio Ceir

Byddem yn annog ymwelwyr i ddefnyddio’r bysau gwennol rad ac am, gan fod  parcio yn y Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn gyfyngedig.  Bydd lleoedd parcio cyfyngedig ar gael yn  Llynnoedd Garn (dilynwch arwyddion i'r maes parcio hwn) ond cofiwch mai taith cerdded o 20 munud i Big Pit a’r Gwaith Haearn oddi yma.

Parcio i bobl anabl

 Bydd parcio ar gyfer gyrwyr sy'n arddangos Bathodyn Glas YN UNIG  ar gael ym maes parcio Gwaith Haearn Blaenafon.  Dilynwch yr arwyddion "Parcio anabl".

Maes parcio Big Pit

Bydd ychydig o lefydd barcio yn Big Pit, gyda thâl o £3.  Oherwydd bydd y ffordd ar gau, ceir mynediad i'r maes parcio hwn yn unig gyn 10:00, ac ni fydd defnyddwyr yn gallu gadael y safle tan 14:00.  Os oes angen gadael cyn 14:00  awgrymir i barcio rhywle arall..

Cau Ffordd

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau  rhwng 10:00 a 17:30 :

Ffordd Ystâd ddiwydiannol Gilchrist Thomas; Lle Kennard a Ffordd Ystâd.

Dim Parcio 

Er mwyn i’r digwyddiad i redeg yn esmwyth, rydym yn gofyn bod dim parcio cerbydau ar hyd Ystâd Ddiwydiannol Gilchrist Thomas, Lle Kennard a Ffordd Ystâd.  Yn ogystal, bydd conau dim parcio ar hyd Ffordd yr Eglwys o Le Kennard hyd at Rhes Sefydlog i sicrhau mynediad  i’r bysiau gwennol a cherbydau eraill.

Bydd y wyrth beirianyddol anferth yn ymweld â Big Pit, Gwaith Haearn Blaenafon, Parc a Chastell Cyfarthfa, Parc Coffa Ynysangharad, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, Canol Dinas Abertawe a Gwaith Copr Hafod-Morfa fel rhan o’i daith o gwmpas Cymru, o dan y teitl: “Man Engine Cymru: creu cenedl”.

Bydd mynediad am ddim, heb docyn, ar gael i ymwelwyr Big Pit a Stad Ddiwydiannol Gilchrist Blaenafon, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, a Chanol Dinas Abertawe.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiadau yn Ngwaith Haearn Blaenafon, Parc a Chastell Cyfarthfa, a Gwaith Copr Hafod-Morfa bellach ar gael ar wefan Man Engine. Mae tocynnau am ddim hefyd ar gael ar gyfer y digwyddiad ym Mharc Coffa Ynysangharad.

Mae’r daith o gwmpas Cymru’n brosiect ar y cyd ymysg sector ddiwylliannol Cymru, gyda Phrifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), Amgueddfa Cymru, pedwar awdurdod lleol (Torfaen, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe), Head 4 Arts a Golden Tree Productions.

 

Digwyddiadau