Freutur Big Pit

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll yn darparu amrywiaeth o fwyd a diod o ddanteithion bach a theisennau i brydau poeth. Defnyddir y cynnyrch lleol a Chymreig gorau lle bynnag fo'n bosibl. Darperir bwydlen blant ac mae cadeiriau babi a gweithgareddau lliwio ar gael ar gais hefyd.

Yn ystod y prif dymor, mae'r Siop Goffi hefyd ar agor, yn cynnig amrywiaeth o frechdanau, cacennau, diodydd poeth ac oer a danteithion.

Lawrlwythwch Bwydlen