Ymweld

Bwyd a Diod

Freutur Big Pit

O Dachwedd 2016 tan 1af Chwefror 2017 bydd Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll ar gau. Bydd y Siop Goffi ar agor yn ddyddiol ac yn cynnig amrywiaeth o fwyd poeth ac oer, cacennau, diodydd poeth ac oer a danteithion. Mae’r Ffreutur ar gael ar gyfer llogi preifat.

Lawrlwythwch Bwydlen

Ymweld