Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Slincosor a Big Pit Bingo!

Ciara Hand, 15 Awst 2018

Da iawn i'r timau ddaeth i'r brig eleni!

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Tîm Buddugol Menter 2018.

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog – Tîm Buddugol Dewis y Bobl 2018.

Am y 3 blynedd ddiwethaf, mae Amgueddfa Cymru wedi cynnal cystadleuaeth ar gyfer disgyblion sy'n cymryd rhan yn her Menter a Chyflogadwyedd (Cenedlaethol/Sylfaen) yr Amgueddfa.

Briff yr Her yw creu cynnyrch arloesol ar gyfer siop yr Amgueddfa, sy'n adlewyrchu gwrthrychau a chasgliadau'r saith amgueddfa.

Caiff y disgyblion gyfle i arddangos eu gwaith mewn digwyddiad arbennig.

Cynhaliwyd digwyddiad eleni yn Atriwm newydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cyflwynodd disgyblion eu gwaith i banel o feirniaid. Fe wnaethon nhw hefyd greu arddangosiadau a chyflwyno'r cynnyrch i rai o ymwelwyr yr Amgueddfa.

Dywedodd yr holl ddisgyblion y byddent yn argymell yr her i eraill. Bu'r disgyblion yn disgrifio'r sgiliau allweddol a ddatblygwyd, o waith tîm a meddwl i gyflwyniadau a chyfathrebu.

 

“Fy hoff rhan oedd gweld beth oedd y cyhoedd yn meddwl am ein cynnyrch a clywed beth oedd ei farn am y cynnyrch”

“My favourite part was w orking as a team and creating a product that we really enjoyed”

“To answer the questions in the pitch required quick thinking skills.”

Adborth y disgyblion

 

Bu myfyrwyr o Goleg Caerdydd a'r Fro yn helpu i gynnal y digwyddiad fel rhan o'u Her Gymunedol Uwch. Roeddent yn gyfrifol am gynllunio ac arwain rhai o brif elfennau'r diwrnod, o logisteg a chefnogi disgyblion, i drefnu a chyflwyno Gwobr Dewis y Bobl, sef pleidlais ymwelwyr.

“I believe it was a great experience as you interact with all different types of people and different ages.”

Helena Vitoria, myfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

 

“Once again, the National Museum competition proved a resounding success.”

Sara Davies, Swyddog Bagloriaeth Cymru CA4 Cenedlaethol/Sylfaen |
 KS4 National/Foundation Welsh Baccalaureate Officer

 

Mae nifer o adnoddau ar gyfer athrawon a disgyblion sy'n cymryd rhan yn yr her ar wefan yr Amgueddfa: www.amgueddfa.cymru/addysg.

Ciara Hand

Rheolwr Cynllunio

sylw (1)

DREW
25 Ionawr 2022, 09:15
nice online bingo card game.
Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.