Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Diwedd wythnos diwethaf, bum yn Nulyn. Roedd hi'n gyfnod prysur yno a hwythau yng nghanol etholiad. Er nad oedd y canlyniad yn wybyddus pryd hynny, roedd yn amlwg fod yna chwant am newid. Ymysg y bobl y gwnes i gyfarfod oedd Raymond Keaveney o Oriel Celf Genedlaethol Iwerddon a Pat Wallace of Amugeddfa Genedlaethol Iwerddon. Roedd yn amlwg o'r yn a glywais fod y sector amgueddfaol wedi dioddef yn arw oherwydd y sefyllfa economaidd gyda toriadau staff ynghyd a rhewi ar gyflogi staff. Fodd bynnag, roedd yna newyddion da hefyd a cawsom sgyrsiau difyr ynglyn a chydweithio yn y dyfodol ynghyd a chyfnewidiadau staff. Cafwyd dipyn o hwyl ynglyn a'r rygbi, gyda gem Cymru v Iwerddon cyn hir. Wrth lwc, mae fy nghydweithwyr yn hapus imi barhau i gefnogi Iwerddon!

Nol yng Nghymru, bum am y tro cyntaf i weld opera yng Nghanolfan y Mileniwm. Roedd y lleoliad ynghyd a'r perfformiad o safon uchel tu hwnt. Rydym yn ffodus iawn i gael theatr o'r fath safon yng Nghaerdydd.

Mae gennyf hefyd ychydig o newyddion da - cefais fy ethol fel aelod o fwrdd y Museums Association. Rwyf yn hynod ddiolchgar o'r gefnogaeth a dderbyniais ac yn edrych ymlaen at y sialens. Mae cryn waith o'n blaenau ac edrychaf ymlaen i chwarae rhan flaenllaw o fewn y Bwrdd fel ein bod yn arwain y sector yn dilyn diddymiad yr MLA.

David Anderson

Cyfarwyddwr Cyffredinol

Gadael sylw