Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Cystadleuaeth yw Her Feicio Caerdydd lle bydd gweithleoedd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i weld pwy sydd â’r nifer fwyaf o feicwyr. Eleni, dyma staff Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cymryd rhan ac yn ennill eu categori! Y wobr i bawb oedd teisennau bach blasus.

Ystadegau:

  • Cymrodd 16.5% ran (49/297 o staff)
  • 598 o deithiau
  • 3,793 o filltiroedd
  • Llosgwyd 117,597 o galorïau
  • Arbedwyd 939kg o CO2

Er bod ni wedi rhoi mewn mymryn bach mwy o ymdrech ar gyfer y gystadleuaeth - rydym yn beicio cylch gydol y flwyddyn. Yn ddiweddar, mae buddsoddiad mewn llochesi feiciau a hyfforddi staff wedi helpu i gael mwy o bobl yn cymryd rhan.

Danielle Cowell

Rheolwr Addysg, Cyfranogiad a Dehongli (ALRC)

Gadael sylw