Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Mae'n bron diwrnod plannu! Ydych chi'n barod? Dyma rai adnoddau defnyddiol i'ch paratoi ar gyfer plannu eich bylbiau a gofalu amdanynt dros y misoedd nesaf! Mae'r rhain hefyd ar wefan Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: https://amgueddfa.cymru/bylbiau-gwanwyn/

Dylech ddarllen y dogfennau hyn:

• Llythyr oddi wrth Athro'r Ardd (cyflwyniad i'r prosiect)

• Mabwysiadu eich Bwlb (trosolwg o’r gofal fydd angen ar eich Bylbiau)

• Plannu eich bylbiau (canllawiau ar gyfer sicrhau arbrawf teg)

A chwblhewch y gweithgareddau hyn:

• Tystysgrif Mabwysiadu Bylbiau

• Creu Labelai Bylbiau

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y rhain oherwydd maent yn cynnwys gwybodaeth bwysig! Er enghraifft, ydych chi'n gwybod pa mor ddwfn mae angen i chi blannu eich bylbiau? Neu sut i labelu fel mae’n glir lle mae'r Cennin Pedr a Chrocws wedi eu plannu?

Cofiwch dynnu lluniau o'ch diwrnod plannu i gystadlu yn y Gystadleuaeth Ffotograffydd Diwrnod Plannu!

Cadwch lygad ar dudalen Twitter Athro'r Ardd i weld lluniau o ysgolion eraill: https://twitter.com/professor_plant

Pob lwc! Gadewch i ni wybod sut mae'n mynd!

Athro'r Ardd a Bwlb Bychan

Penny Tomkins

Cydlynydd Project Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion / Cynorthwyydd Cynnwys Digidol, Casgliad y Werin Cymru

sylw(5)

Professor Plant
6 Tachwedd 2017, 15:45
Thank you for all your lovely comments Bulb Buddies! I'm glad you are enjoying the project and look forward to seeing your weather data and hearing more about how you get on!
Portpatrick Primary School
30 Hydref 2017, 15:30
Hi Professor Plant,
Portpatrick Primary enjoyed planting all our crocus and daffodil bulbs today on our first day back at school for the new term. Watch this space!
Auchenlodment Primary School
27 Hydref 2017, 13:22
Hello Professor Plant,
Primary 4 children from Auchenlodment Primary in Renfrewshire,have successfully planted their bulbs today. We are all very excited to see them grow over the next few months!
Pollyplatt Primary School
20 Hydref 2017, 20:46
Pollyplatt Primary School, Scampton
Lancaster & Wolsley class have planted their bulbs today. We are looking forward to spring time and our colourful flowering bulb display..
Potterhanworth Primary School
20 Hydref 2017, 14:21
Hello Professor Plant,
We are the children from Potterhanworth Primary School and we have just finished planting our baby bulbs! We are all very excited to see how long it takes for them to begin to grow and flower! Bye, Potterhanworth Primary School

Gadael sylw