Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Rwy'n gobeithio cafodd pawb hwyl dros y gwyliau! Diolch i bawb sydd wedi anfon data tywydd i mewn. Rwy'n mwynhau clywed sut mae'ch planhigion yn gwneud a beth mae’r tywydd fel gyda chi! Cofiwch, mae ysgolion yn cymryd rhan o bob cwr o'r DU. Gallwch ddefnyddio'r wefan i gymharu eich canlyniadau hefo ysgolion mewn gwledydd eraill. Yn yr adroddiad ar ddiwedd y prosiect byddwn yn cymharu'r data tywydd a dyddiau blodeuo ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Pa wlad ydych yn feddwl fydd y cynhesaf, a pa wlad fydd hefo'r fwyaf o law?

Mae llawer o ysgolion wedi adrodd bod eu bylbiau wedi dechrau tyfu. A allwch chi weld pa blanhigion yw’r cennin Pedr a pa yw’r crocws? Gallai'r lluniau ar y dde helpu chi i adnabod eich planhigion. Mae'r lluniau'n dangos planhigion ar yr un diwrnod, yn yr un parc, ond yn tyfu mewn gwahanol leoedd. Mae rhai o'r planhigion wedi tyfu llai nag eraill. Pam ydych chi'n meddwl bod hyn? Gallai'r disgrifiadau gyda'r lluniau eich helpu i feddwl am y rhesymau pam mae'r planhigion yn datblygu'n wahanol.

Edrychaf ymlaen at eich cofnodion a'ch sylwadau data nesaf. Cofiwch, gallwch chi rannu lluniau trwy e-bost a trwy Twitter.

Cadwch fyny'r gwaith da Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd

 

Eich Sylwadau:

Tywydd

Diolch am eich diweddariadau tywydd.

Ysbyty Ifan: Wythnos gyntaf yn ol yn yr ysgol ac mae'n eithaf braf. Pawb yn hapus ar ol chwarae efo teganau newydd Sion Corn!

Ysgol Beulah: Blwyddyn newydd dda! Rydyn ni wedi cael wythnos sych.

Kirkby La Thorpe Cof E Primary Academy: colder week, quite dull and damp atmosphere (coats on at playtime!) but very little rain , nearly snow like on Wednesday as attempted to rain , small brief flurry in the cold wind. ground still moist , a few weeds but no flowers emerging yet! although daffodils available in shops.

Ochiltree Primary School: We have had a wet week this week.

Darran Park Primary: The temperature is lower this week and there hasn't been so much rain.

Hudson Road Primary School: It has been so cold this week and very windy

Hudson Road Primary School: It has rained this week everyday

 

Prosiect

Blwyddyn Newydd Dda Cyfeillion y Gwanwyn.

Ysgol Bro Pedr: Blwyddyn Newydd Dda - Happy New Year

Shirenewton Primary School: Nadolig Llawen a blwyddyn Newydd dda

Ysbyty Ifan: Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda a diolch yn fawr am y cerdyn.

 

Planhigion

Diolch am y diweddariadau ar eich planhigion Cyfeillion y Gwanwyn. Rwy'n hapus i glywed bod llawer o blanhigion wedi cychwyn tyfu.

Carnbroe Primary School: Happy New Year Professor Plant we have been checking our bulbs this week and they look well but no flowers. We have had not much rain and it is been mild.

Ysgol Casmael: Some of our bulbs have shoots starting to peep through.

Ysgol Nantymoel: Some of our plants are starting to grow. Please help we have made a mistake with our records before Christmas and still can't correct them.

Dalreoch Primary School: Our bulbs in the ground have started to show through. They are about 3cm tall.

Hendredenny Park Primary: Some bulbs are starting to show shoots

Steelstown Primary School: This week all of the bulbs have started to grow. Everyone is super excited and can't wait until April when all of them should be grown!

Steelstown Primary School: When we are taking the temperature and rainfall we have noticed that the bulbs are starting to grow it is very exciting. We cannot wait until they have fully grown into flowers

St Julian's Primary School: Lots of daffodils have started to grow now.

Penny Tomkins

Cydlynydd Project Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Gadael sylw