Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Rydym yn falch o gyhoeddi bod taith Google Expeditions newydd ar gyfer Sain Ffagan wedi ei lansio. Gan weithio gyda Google Arts and Culture rydym wedi creu taith realiti rhithwir (VR) newydd o dai teras Rhyd-y-car. Mae’r daith VR yn rhan o fyd cyffrous Google Expeditions.

Beth yw Google Expeditions?
I gymryd rhan yn y daith gallwch lawrlwytho ap Google Expeditions am ddim i’ch llechen neu ffôn, un ai o Google Play neu’r App Store. Gan ddefnyddio Google Expeditions, gall athro arwain y daith o’u llechen tra bod disgyblion yn archwilio ar eu ffonau. Caiff y ffonau eu gosod mewn gwylwyr sy’n caniatáu i’r archwilwyr weld panoramas 360° a delweddau 3D. Mae’r tywysydd yn gallu gweld y panoramas 360° gyda nodiadau, pwyntiau diddorol a chwestiynau fydd yn gwneud y daith yn hawdd i’w chynnwys yn y cwricwlwm. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad llawn, gwnewch yn siŵr fod eich cyfarpar yn cwrdd â’r gofynion penodol.

Gall unigolion archwilio ar ben eu hunain hefyd, a dyma’r daith Google Expedition gyntaf sy’n cynnwys sain-ddisgrifiad Cymraeg.

Beth fydd taith Rhyd-y-car yn ei dangos?
Gallwch lawrlwytho a defnyddio’r daith am ddim, a bydd yn rhoi cyfle i chi fynd ar rith-daith trwy amser i archwilio tai teras Rhyd-y-car. Ar y rhith-daith cewch ymweld â chwe chartref ar hyd y teras i weld sut mae’r ystafelloedd, y dodrefn a’r cynnwys yn newid rhwng 1805 a 1985.  Wrth gwrs, all dim byd guro ymweld â’r tai go iawn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Ar gyfer ymweliadau ysgolion, cysylltwch â ni i archebu amser.

Dod o hyd i’r daith
I archwilio taith VR Rhyd-y-car, chwiliwch am ‘Sain Ffagan’ neu ‘Rhyd-y-car’ yn ap Google Expeditions a lawrlwythwch y daith. Neu cliciwch yma am god QR fydd yn mynd â chi’n syth i’r daith ar ap Google Expeditions.

Joe Lewis

Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli

sylw(2)

Rebecca Elaine Openshaw
26 Chwefror 2021, 14:29
My 19th century 3 x great-grandfather, Richard Meyrick, worked at Cyfarthfa Ironworks and possibly other ironworks in Merthyr Tydfil, so the Rhyd-y-car terraces are probably similar to the houses his family lived in. For that reason, I can't wait to visit them.

I currently live in Powys not Glamorgan. However, as my own home, a labourers cottage, was built around the same time as Rhyd-y-car (late 18th century), I imagine their appearance and build were once very similar. Unfortunately, the interior of my cottage, including the original internal walls and staircase and the chimney breast, were torn out years ago. The latrine still remains though !
Ableton live 10 Crack
8 Ionawr 2021, 05:31
Awesoem Atricle! Thank you for sharing this piece of work. Very good items from you.
I've been aware of your stuff previous to and you are simply too excellent.
Ableton live 10 Crack

Gadael sylw