Amgueddfa Blog

Mae adran ffotograffiaeth Amgueddfa Cymru yn gofalu am ddelweddau pob un o’r saith amgueddfa wahanol. Yn achos yr adran Archaeoleg, mae hyn hefyd yn golygu tynnu ffotograffau o wrthrychau a sganio ffotograffau hanesyddol (e.e. printiau a sleidiau).

Isod mae esiampl o’r ddwy dechneg.

Caer Rufeinig Segontium, Caernarfon

Mae’r ffotograffau yma o’r 1920au yn dangos gwaith cloddio dan arweiniad Syr Mortimer Wheeler, Ceidwad Archeoleg Amgueddfa Cymru ar y pryd, a’r Cyfarwyddwr yn ddiweddarach. Cawsant eu sganio  o blatiau gwydr, a dyma flas o’r casgliad o 102 o ddelweddau:

Seler yn adeilad y pencadlys (praetorium)

Adeilad y pencadlys (praetorium) yn ystod gwaith cloddio yn y 1920au

Syr Mortimer Wheeler (chwith) yn arwain pwysigion o amgylch y safle, gan gynnwys y Fonesig Lloyd George (blaen ar y dde)

Gall y ffotograffau fod o werth i archaeolegwyr modern sy’n dehongli’r safle, ond yn bersonol rwy’n mwynhau cael cip ar gysgod y ffotograffydd a’i dripod (pwy sydd heb wneud y camgymeriad yna?) a hetiau gwych y cyfnod!

Gall ffotograffiaeth fodern fod o gymorth hefyd. Tynnwyd y ffotograffau isod yn ddiweddar o wrthrychau a ddadorchuddiwyd yn y gwaith cloddio yn y 1920au.

Costrel a gynhyrchwyd yn Swydd Rydychen, ond a ganfuwyd yn Segontium.
Caiff ei harddangos yn orielau newydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Byddai duwies rhyfel yn gwarchod unigolyn mewn cyfyngder os byddai’n cysegri allor iddi. Canfuwyd yr allor hwn yn ystafell ddiogel adeilad y pencadlys.  Arni mae’r arysgrif: I’r dduwies Minerva. Aurelius Sabinianus, actarius, a gyflawnodd ei addewid yn barod ac yn deilwng.

Cedwir y delweddau mewn archif ddigidol fel eu bod ar gael ar gyfer arddangosfeydd, cyhoeddiadau, cyflwyniadau a’r wefan.

 

Bydd rhai canfyddiadau o Segontium yn cael eu dangos yn orielau newydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru fydd yn agor yn 2018.

Dilynwch y ddolen hon i weld rhagor o ffotograffau hanesyddol.

Dysgwch ragor am Gaer Rufeinig Segontium ar wefan Amgueddfa Cymru neu ar wefan Cadw.

Gyda chefnogaeth y People’s Postcode Lottery rydyn ni’n gweithio’n galed i roi ein casgliad ar-lein er mwyn i chi fedru chwilio’n bas data a chanfod gwybodaeth a delweddau o’r casgliadau eich hun.

People's Postcode Lottery Logo

Vibrant discussions are a usual part of the Saving Treasures project and the Amgueddfa Cymru archaeology department.

But I’m not sure we’ve ever had one about a spoon before.

In 2015, a Medieval silver spoon was brought into National Museum Wales; it was found while metal-detecting around Pembroke and can be dated to about the 15th century. The spoon has a rough engraved cross on the underside of the bowl and is in two pieces.

The handle, or stem, has been bent and twisted round, while the bowl has been folded in half and then in half again.

The question bugging us is: why?

Why deform this spoon so greatly?

The deliberate destruction and deformation of objects is not unknown in the Medieval period, though presently we can’t find any parallels for this object.

Many silver coins were, however, damaged for various reasons.

Folding a coin in half, for instance, had a ritualistic function; it was often performed as part of a vow to a saint to cure an affliction or ailment. The coin would then be taken and placed at a shrine. However, Portable Antiquities Scheme data shows that many appear to have been lost or buried in seemingly random locations.

So, we wondered, could the spoon have served a similar function?

Medieval silver spoons were often considered intimate possessions that were carried around much of the time. Dr. Mark Redknap at Amgueddfa Cymru has suggested the engraved cross may represent an ecclesiastical ownership mark. The deliberate destruction of a personal item may have held some significance to the owner, much as a prized possession would today.

Another explanation is that this represents material intended for the crucible, to be remelted and recast into another object. The breaking and recycling of objects is well-known since the Bronze Age. Viking hacksilver involved silver objects chopped and broken either for recasting purposes or as a form of currency, exchanging fragments based on weight.

Fragments of silver spoons are in fact known from hacksilver hoards from Gaulcross, Scotland, and Coleraine, Northern Ireland.

Of course, the Pembroke spoon was buried nearly a 1000 years later than the hacksilver hoards so it cannot strictly be compared. Nonetheless, it is reasonable to think the spoon was broken, folded and twisted into small, compact pieces that would fit more comfortably within a crucible.

We might not find many broken spoons because they were remelted into other objects. The weight of the spoon would comfortably produce other common Medieval objects, such as finger rings, mounts, and pendants.

We will probably never know the reason behind the destruction of this spoon. But it’s always nice to speculate.

 

Notes and Acknowledgements

The spoon was recently declared Treasure following the Treasure Act 1996 and will be acquired by Milford Haven Museum through the Saving Treasures: Telling Stories project. The full record for the object can be found here: https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/860650

My sincere thanks must go to everyone who engaged with our call for ideas on what this object represents on Twitter. In particular, I’d like to thank Sue Brunning for directing my attention to the hacksilver hoards mentioned in-text.

A wonderful new book has been created by  Picture to Share.  This dementia-friendly book is the first of this type that has been produced bilingually in both Welsh and English. 


Pictures to Share teamed up with Amgueddfa Cymru - National Museum Wales, The National Library of Wales, Alzheimers Society, and the Welsh Poet Laureate to produce Hen Wlad Fy Nhadau, a beautifully illustrated book to help carers communicate with people living with dementia.  Pictures to Share have produced many books on this theme but this is the first to focus upon the Welsh language, in order to help people living with dementia whose first language is Welsh.

This was an opportunity to highlight the importance of the work we do to help people living with dementia as well as highlight our collections and showcase our commercial Picture Library.  The images used within the book, Hen Wlad Fy Nhadau, portray many things which people in Wales can relate to, prompting discussion.

Dementia is a subject which many of our staff are passionate about, with many of the staff undertaking training to become a Dementia Friend in order to help enhance the visitor experience of people living with dementia.

After communicating with the editor Michelle Forster, we supplied the images and license to use them in order to comply with copyrights laws.  We have to issue a license to anyone who wishes to use our images. Pictures to Share invited us to Cardiff Library for their book launch in November 2016 to see the completed book, which was attended by staff from our Image Licensing, Photography and Translation departments.  We were all very impressed with the end product which is now available at our shop at National Museum Cardiff and our on-line shop.

If you would like to use our images within a publication, please contact us at Image Licensing.
You can also purchase images for your home from our on-line shop.


Thank you to Cardiff Council for permission to use images from the book launch.

Eleni, am y tro cyntaf, fe fachon ni ar y cyfle i gymryd rhan mewn pedwar gweithdy Gwyddoniaeth o dan ofal Grace Todd. Ond, yn gyntaf, fe ddewision ni wneud y daith hunan-arweiniol o gwmpas yr amgueddfa gan ddefnyddio’r llyfryn lawrlwythog.

Mae dau grwp bach Blwyddyn 7 anghenion addysgu ychwanegol lawr wedi mynychu’r amgueddfa o ddau safle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Roedd y daith gychwynnol yn llwyddiant llwyr gyda chynnwys a gofynion y llyfryn yn addas iawn at oed a gallu’r plant gyda chymorth cynorthwyydd a finnau. Roedd y daith yn rhoi cyflwyniad i’r plant o beth sydd yn yr amgueddfa ond hefyd cyfle i astudio addasiadau a chynefinoedd yn ogystal ag esblygiad trwy edrych ar adran y deinosoriaid. Ymateb y plant wrth fynd i mewn i’r adeilad am y tro cyntaf oedd ‘Waw!! Mae’n awsym!’.

Roedd y broses o fwcio’r gweithdai yn hwylus iawn trwy ebost (gydag Alun) ac wedyn bant â ni gyda’r pedwar gweithdy: Darganfod!, Ditectif y Deinosoriaid, Penglogau, Dannedd ac Esgyrn, a Bwystfilod Bac. Roedd modd wrth wneud y gweithdai  yma, dynnu sawl peth astudiwyd eisoes yn yr ysgol i mewn e.e. y corff, Mathemateg (trwy wneud cymesuredd ac ati). Beth o’n i’n hoffi fwyaf oedd y ffaith bod y plant yn gallu ymdrîn ag artiffactau ac eitemau casgliadau go iawn. Yn y gweithdy terfynol, roedd y plant yn cael ymchwilio cannoedd o eitemau, eu trin, eu pwyso, eu mesur, eu disgrifio…ac wedyn, roedd pob un yn dewis un er mwyn creu arddangosfa dosbarth. Profiad mor werthfawr ac addysgiadol. Yn ogystal â’r sgiliau gwyddonol oedd Grace yn eu hyrwyddo, roedd cyfle i’r plant ddatblygu sgiliau cyfathrebu trwy drafod gyda’i gilydd a chyflwyno o flaen pawb. 

Felly, diolch Grace ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. 😊

(Rydyn ni hefyd wedi gwneud y gweithdy Celf gyda Catrin ac roedd hyn yn fuddiol iawn. Wedi lawrlwytho adnoddau eraill o’r wefan ar gyfer lleoliadau eraill e.e. Pwll Mawr a Sain Ffagan.)


Sut i Archebu

Throughout 2017 the Museum has been celebrating the 100th anniversary of the Oakdale Workmen’s Institute with a variety of projects, all aimed at bringing the building alive again. One of these projects has involved cataloguing the books housed in the Institute’s Library.

 

When the building opened in 1917, the Circulating Library operated out of the Book Room (which is now the ladies lavatories), it wasn’t until 1932 that it was relocated into the current room, due to outgrowing its space.

 

The Book Committee was responsible for choosing and purchasing the books, and they purchased a wide variety of different subjects. There is a note in the Committee Minutes that in 1918 a book of “questionable character” was to be burned, but not before the Committee had been allowed to read it, if they so desired!

 

The rules for using the Library allowed for one book per member for 14 days, although in 1928 that was increased to two, so as to allow members to choose a book for their wives. And, in 1933 they decided to set up a children’s section in the Library.

 

The Library was well used, the minutes record the poor state of repair of the book stock due to overuse, at one point 300 to 500 books were being loaned each month. However, the Library was closed and the books dispersed when a branch of the County Library opened in 1967.

 

The Institute then closed entirely in 1987, before being relocated to St Fagans, where it was rebuilt and reopened to the public in 1995. At this time many other Workmen’s Institutes donated items from their buildings, and now the Library holds a mix of books from across many of those areas.

 

A keen group of volunteers came together to in May 2017, to start working on writing out book record cards. These would then be housed alphabetically in wooden drawers, allowing visitors to browse through the contents of the library shelves, much as original users of the Institute’s Library would have done.

 

As we copied out the details of each book, one by one, we had the opportunity to discuss the wide range of material available to the Institute’s members. The collection included technical manuals, classic works, poetry, sermons and bible stories, mysteries, thrillers and adventure stories, and political works.

 

The mystery and adventure novels certainly seemed the most popular, judging by the amount of date stamps in the front. However, probably the really popular books didn’t survive, as the wear and tear on them would have been the greatest.

 

We found many books in the library with the distinctive red covers of the Left Book Club, a publishing group founded by Victor Gollancz in 1936, with the aim to “help in the struggle for world peace and against fascism”. It offered members a monthly book choice, and the Book Committee at Oakdale joined in 1937.

 

We also found a number of books which had been part of the Boots Booklovers Library, an initiative that many of us hadn’t heard of before. From 1899 till 1966 Boots ran a subscription based lending library out of their chemist branches, at one point more than 400 branches across the UK were participating in the scheme. Many of the books had a distinctive green badge, identifying them as part of the Boots Library, and were probably donated after the closure of the branches.

 

A large collection of books that came originally from the Nantymoel Workmen’s Hall, donated by a father in 1952 in remembrance of his son. They were copies of the 100 Best Books collection from Sir John Lubbock's choice of books. This was a list originally compiled in 1886, after a speech given at the Working-Men’s College in London, on the best books for self-education.

 

We admired how attractive some of the books looked, with stunning illustrations or cover designs. There were a number dating from the 1930s, published by Gwasg Aberystwyth which had very striking designs, including a copy of Y crefftwr yng Nghymru (The craftsman in Wales) by Iorwerth C. Peate, founder of St Fagans National Museum of History!