English

The Investiture of the Prince of the Wales at Caernarfon Castle made 1969 a particularly exciting year in Wales. And an exhibition held at National Museum Cardiff reflected the patriotic fervour of the investiture with the wonder and excitement of the first humans on the moon during the Apollo 11 mission with Cymru Yfory – Wales Tomorrow. It was held in the Main Hall and was the museum’s official contribution towards the celebrations of Investiture Year.

As the forward in the catalogue put it:

If a National Museum chooses to open its doors to contributions from the designer’s studio, the market place, the planner’s office or the research laboratory, no precedent is necessary. The Victoria & Albert Museum did these things excitedly in 1946 in the exhibition, Britain can make it . We saw then, after many drab years, a splash of enterprise and colour and an unexpected promise for the future.

For its main contribution to the year of the Investiture and of Croeso ’69 [a year long campaign to promote Welsh tourism and business built around the Investiture], the NMW has chosen deliberately to look beyond its ordinary boundaries and also to look into the future.

It has invited contributions from organisations of all sorts and the brief has been simple: that the ideas presented should be imaginative and for the future. They are not promises; they may not even be pleasant, but at least they refer to aspects of a possible future…

The exhibition represented a major break with the traditions of the Museum, it was showing that it had an interest not only in the past, but in the life of the community in the present and the future. The whole of the Main Hall was used – isolated from the rest of the Museum by hanging drapes and a magnificent inflated plastic ceiling. For the first time professional designers were commissioned to design and plan the exhibition; Alan Taylor [Senior Designer, BBC Wales TV] and John Wright [Principal of Newport College of Art] co-ordinated the design of exhibits contributed by over twenty organisations. The results were spectacular, an immediate surprise to every visitor who had known the Main Hall as a dignified setting for classical sculpture.

 

 

.

The Voices from the Archives series is based on recordings in the Oral History Archive at St Fagans National History Museum. Connected to the agricultural activities, demonstrations and displays at the Museum - they provide an insight into the lives and histories of farming people, the agricultural practices in the past, how they developed into contemporary agriculture.

Lambing in Pembrokeshire, 1984

March is lambing time at Llwyn-yr-eos Farm, the Museum’s working farm. Lambing in the past and present was described by Richard James, Portfield Gate, Pembrokeshire, south west Wales, in a recording made in 1984. Aged 79, he recalled lambing in an interview about his life in farming, but also described how it was being done on a farm in the area in the year of the interview. The following short clips are from the recording.

Pembrokeshire born and bred, Richard James had farmed at Lambston Sutton in the south west of the county. It stood between the large county town of Haverfordwest a few miles to the east, and the coastline of St Bride’s Bay to the west. The lowland coastal areas, warmer climate and lower rainfall made agriculture more diverse than in many other parts of Wales, with the keeping cattle and sheep and the growing of early potatoes and cereal crops. The coastal areas could be exposed to the winds and rain from the Atlantic Ocean though, and weather conditions could strongly influence lambing, to which Richard James refers in the first clip:

Richard James, Portfield Gate, Sir Benfro

When lambing was to take place was decided by when the ewes were put to the rams. Up until then the rams on the farm had to be kept separate from the sheep. It was always a concern that rams might break through a poor fence or hedge and cause lambing to start at the wrong time. Also, a ram of poorer quality or a different breed from another flock could also result in poorer quality lambs and reduced income. After mating, a ewe is pregnant for between 142 and 152 days, approximately five months or slightly shorter.

In this clip, Richard James describes at what time of year lambing took place on a local farm, and how it was being done by a farmer using a former aircraft hangar.

Richard James, Portfield Gate, Sir Benfro

The final clip is about working the day and night shifts:

Richard James, Portfield Gate, Sir Benfro

 

Ym Medi 2017 bydd Institiwt y Gweithwyr Oakdale yn dathlu ei gan-mlwyddiant. Wedi ei adeiladu yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, mi roedd unwaith yn ganolbwynt gymdeithasol bwysig i drigolion pentref Oakdale. Symudwyd yr adeilad i’r Amgueddfa yn 1989 ac i nodi penblwydd yr adeilad eleni, mae’r Amgueddfa wedi lawnsio prosiect #Oakdale100. Bwriad y prosiect yw ail-ddehongli’r adeilad a’i ddod yn fyw unwaith eto gyda lleisiau’r gymuned.

Fel rhan o’r gwaith paratoi, mae staff yr Amgueddfa wedi ail-ymweld ag archifau’r adeilad, gan dynnu ynghyd ffotograffau, cyfweliadau hanes llafar a gwrthrychau perthnasol. Dwi wedi bod yn edrych ar y casgliad ffotograffau yn benodol. Gyda chymorth yr Adran Ffotograffiaeth, rydym wedi digideiddio cannoedd o ddelweddau a oedd gynt ar gael ar ffurf negatifau yn unig. Mae’r ffotograffau hyn yn dangos ystod y digwyddiadau ar gweithgareddau a oedd yn cael eu cynnal yn y Stiwt – o ymweliad y Tywysog Albert yn 1920 i berfformiadau dramatig y 50au. Maen nhw hefyd yn dogfennu pensaerniaeth yr adaeilad a manylion yr ystafelloedd mewnol. Fy hoff lun i yw hwnnw o’r bachgen yn ei arddegau yn pori silffoedd y llyfrgell.

Yn ogystal â digideiddio’r deunydd sydd eisoes yng nghasgliad yr Amgueddfa, rydym hefyd wedi bod yn brysur yn ymgysylltu gyda’r gymuned yn Oakdale heddiw. Llynedd cynhaliwyd gweithdy galw-heibio yn y pentref i annog trigolion yr ardal i rannu storiau ac i sganio eu ffotograffau ar gyfer archif yr Amgueddfa a Casgliad y Werin.

Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi agor tudalen Facebook ar gyfer y prosiect ac mae’r ymateb wedi bod yn anghygoel! Mae llu o bobl wedi cyfrannu eu hatgofion, gadael sylwadau a rhannu delweddau ar y dudalen. Yn ddi-os, mae Facebook yn adnodd gwych i ail-gysylltu gyda’r gymuned.

Os oes gennych unrhyw storiau neu ffotograffau sy’n gysylltiedig â Stiwt Oakdale, cysylltwch â ni. Byddem wrth ein boddau i weld unrhyw ffotograffau o bartion neu gigs yn y Stiwt yn ystod y 1960au-80au.

Rydym ni wrth ein bodd bod USA Today wedi nodi bod 'Mwydod! Y Da, y drwg ac yr hyll' yn un o'r 'arddangosfeydd gorau yn Ewrop y gaeaf hwn', felly dyma weld beth yw barn ein hymwelwyr am y sioe:

Mae Mwydod! yn arddangosfa i bob aelod o'r teulu, a cewch ymweld â'r sioe am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae digon o gyfleoedd o wisgo lan, i archwilio a mwynhau - yn ogystal â gweld llwyth o fwydod rhyfeddol.

Mae croeso cynnes i chi ymweld â Mwydod - am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen ddigwyddiadau. Fe welwn ni chi'n fuan!

Cyfle i ennill penwythnos i ddau yn Nhŷ Newydd!
 
Rydyn ni wedi bod yn helpu Llenyddiaeth Cymru i greu hwb twristiaeth newydd yng Nghymru. Fel rhan o deithiau llenyddol newydd, bydd ymwelwyr yn cael eu hannog i ddod i weld gwrthrychau perthnasol yn ein casgliadau. Mae’n portreadau o Dylan Thomas wastad yn boblogaidd!

Fel rhan o’r prosiect, mae Llenyddiaeth Cymru eisiau dysgu am y mathau o wyliau byr a theithiau rydych yn mynd arnynt - a beth sy'n bwysig i chi pan fyddwch yn cael gwyliau yn y DU. I gael cyfle i ennill penwythnos hunanddarpar arbennig i ddau berson am ddwy noson yn Nhŷ Newydd, cwblhewch holiadur byr.

Pob lwc!