Amgueddfa Blog: Addysg

Diolch am rannu'ch sylwadau wrth gofnodi ei'ch data tywydd Cyfeillion y Gwanwyn. Mae'n ddiddorol clywed am eich profiad o'r prosiect. Rwyf wedi ateb y sylwadau o wythnos un yn isod. Cadwch ati hefo'r gwaith da!

Athro'r Ardd

 

Ysgol Y Traeth: Mae hi wedi bwrw glaw yn Abermaw wythnos yma ond dydi hi ddim yn

ofnadwy o oer.

Athro’r Ardd: Diolch am rannu eich sylwadau, cadwch lan hefo’r gwaith da!

 

Ferryside V.C.P School: Roedd yn wythnos sych a'r tymheredd yn gyson.

Athro’r Ardd: Dda iawn Cyfeillion y Gwanwyn, diolch am rannu'ch sylwadau.

 

YGG Tonyrefail: Wedi mwynhau.

Athro’r Ardd: Rwy'n falch o glywed hynny Cyfeillion y Gwanwyn.

 

St Robert's R.C Primary School: Our first week of records Professor Plant from Dosbarth Seren.

Athro’r Ardd: Diolch Dosbarth Seren, great work!

 

Stanford in the Vale Primary School: Hi this is Stanford in the vale primary school, we done this amazing project last year. I am R one of the gardening club members. I was the one that recorded and submitted this data last year. I loved doing this project last year, I hope I will this year to. I will be also teaching some of my friends how to do this project this year too. Bye Bye R.

Athro’r Ardd: Hi R, it’s fantastic to hear that you enjoyed the project last year and I hope you enjoy it even more this year! Well done for sharing your knowledge by teaching others. You will be able to see your results from last year on the website, and can compare them to your findings this year! Good luck.

 

Belvoir Park Primary School: Thermometer has broken so no record for temperature.

Athro’r Ardd: Thanks for letting me know Bulb Buddies. A new thermometer is in the post and should be with you early next week.

 

St Andrew's RC Primary School: It has been a cold week with low rainfall.
We had so much fun doing this job.

Athro’r Ardd: I’m glad to hear you are enjoying the project Bulb Buddies. Keep up the Good work!

 

Tonyrefail Primary School: We had to move our rain gauge on Wednesday as we realised it was very close to a shelter. There was no school on Monday.

Athro’r Ardd: Well done for noticing that the rain gauge reading was being affected and for finding a more suitable place Bulb Buddies. Good work!

 

Carnbroe Primary School: Hello Professor Bulb our names are B and F. We are the rainfall and temperature measurers this week. The weather this week has been dry, sometimes sunny and we have only had rain on one day!

Athro’r Ardd: Hi Bulb Buddies, thank you for sharing your weather observations with me! I hope that you are enjoying the project.

 

Canonbie Primary School: We really liked this week because everyone had a good time measuring rainfall and temperature. We liked using the correct scales to measure temperature in Degrees Celsius. We made sure that our results were accurate whilst having fun as well! It has been quite cold this week but the afternoons have been brighter-lovely fresh weather. See you next week.

Athro’r Ardd: Hi Bulb Buddies, I’m glad to hear that you are enjoying the project! It sounds as though you are being very thorough in your investigation. Fantastic work!

 

St Kieran's Primary School: I have really enjoyed the planting of the bulbs and reading the thermometer and rainfall gauge.

Athro’r Ardd: It’s lovely to hear that you are enjoying the project! You might also enjoy comparing your results with those from other schools across the country by using the weather record graphs on the website.  

 

Whitestone Primary School: Children are excited about taking part in this project again this year.

Athro’r Ardd: Fantastic to hear, I hope they enjoy the project and that they engage with the resources on the website to further develop their knowledge and skills from last year.

 

Steelstown Primary School: We have been enjoying taking part in the project so far.
Everything is going successful at the moment. We are happy that we joined the project.

Athro’r Ardd: I’m glad to hear everything is going well Bulb Buddies. Keep up the good work!

 

Carnforth North Road Primary School: It was very muddy but we really enjoyed it.

Athro’r Ardd: I’m not sure if planting your bulbs was muddy, or if it was muddy when you collected your weather readings? I’m sure mud will have added to the fun in both cases!

 

Waddingham Primary School: This week the whole class read the temperature and rainfall measurements so we knew we were accurate.

Athro’r Ardd: Fantastic Bulb Buddies, it’s a good idea to take readings together to begin with to make sure everyone is getting the same answers. Good work.

 

Llanishen Fach Primary School: We've enjoyed being weather monitors this week.

Athro’r Ardd: You’ve done a fantastic job as weather monitors Bulb Buddies. I’m glad to hear you are enjoying the project.

 

Ysgol Bro Pedr: Our data is collected at the same time every day. We had two frosty early mornings, but it opened up beautifully by the time we recorded the temperatures. Tuesday was a washout!

Athro’r Ardd: Good work Bulb Buddies, consistency is important to scientific investigations. Keep up the good work!

 

Inverkip Primary School: Our temperature has been the same all week. We hope this will make our bulbs grow faster.

Athro’r Ardd: That’s very interesting Bulb Buddies. Are you able to check the thermometer in the morning, just to be sure that it is working properly? It’s likely to be colder in the morning than it will be in the afternoon. Why do you think that is?

 

Pembroke Primary School: We have a Vantage Pro2 weather station and we can provide more accurate data.
This will include daily low, high and mean temperatures and daily rain to nearest 0.2mm. I was unable to paste an image of records so typed below.
Monday 6th Mean temp 8.3 High temp 11.7 @13:30 Low temp 3.9 @ 06:00 rain 0.2mm
Tuesday7th Mean temp 9.3 High temp 12.1 @11:00 Low temp 4.1 @ 00:00 rain 3.6mm
Wednesd8th Mean temp 6.2 High temp 10.4 @14:00 Low temp 2.8 @ 07:00 rain 0.2mm
Thurs 9th Mean temp 10.4High temp 15.4 @12:00 Low temp 6.6 @ 00:30 rain 0.0mm
Friday10th Mean temp 10.9High temp 12.4 @13:00 Low temp 7.8 @ 00:30 rain 0.0mm

Athro’r Ardd: This is very exciting Bulb Buddies, thank you for sharing. There’s lots you can do with this data, including finding the average temperature and rainfall for the whole of November! Once you have this, you can compare your data to the average for the UK!

 

Betws Primary School: I think that the spring bulbs are growing up faster than last year.

Athro’r Ardd: You’ll have to watch your pots carefully, and let me know when you see the first signs of growth!

 

Auchenlodment Primary School: We are working hard to learn how to read scales and record the important data.

Athro’r Ardd: Fantastic Bulb Buddies, you are doing a great job!

 

Ysgol San Sior: Great first week.

Athro’r Ardd: I’m glad to hear it Bulb Buddies!

 

Arkholme CE Primary School: We are the first to record the weather and temperature and are bulbs are safely planted!!

Athro’r Ardd: Fantastic Bulb Buddies, thank you for your hard work!

 

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am yr holl waith yr ydych wedi gwneud ac am rannu eich lluniau! Roedd o'n hynod o galed i ddewis dim ond pum enillydd. Mae'r lluniau a ddewiswyd yn dod o ysgolion yng Nghymru sef ddim cymryd rhan yn y prosiectau estyniad Edina. Os ydych yn cymryd rhan yn y prosiectau estyniad Edina fydd eich llun hefo cyfle o ennill cystadleuaeth nhw, a bydd yr Edina yn cyhoeddi enillwyr yn fuan.

Dyma'r enillwyr:

Ysgol Carreg Emlyn

Severn Primary School

Shirenewton Primary

St Julians Primary

Ysgol Bro Hyddgen

Diolch yn fawr i bob ysgol a rannodd eu lluniau. Oedd o’n wych i weld y holl waith rydych wedi gwneud a'r hwyl gawsoch!

Cadwch lan gyda'r gwaith caled Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd

We've had a great few days at the museum, being half term we created lots of different art activities for visitrs to try in the 'Who Decides' exhibition. People created monsters and put them on sticks and took photos of their favourite things in the gallery.

Inspired by the sculpture they made sculptures from pipe cleaners. The Besson ceramics collection let people be creative by making their own designs on plates. The visitors really enjoyed taking part and we had a great time to, talking about the art we've chosen with visitors.

There was a (nice!) mess on the floor afterwards but Mike did a great job clearing up!

If you took part dont forget to share your photos on social media using #wallichXart

There will be lots more events and activities happening in the gallery over the coming months. Check our events web page for more information.

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwy’n gobeithio bod pawb wedi mwynhau eu gwyliau hanner tymor!

Rwyf isio ddweud diolch mawr i bawb am eich gwaith caled ar y diwrnod plannu. Cafodd 17,360 o fylbiau ei blannu ar draws y wlad! Welais o’r llunia bod pawb wedi cael llawer o hwyl yn helpu!

Mae Cofnodion Tywydd yn cychwyn o 6 Tachwedd. Plîs wnewch yn siŵr bod eich mesurydd glaw ai’ch thermomedr wedi ei chadw mewn lle addas wrth ymyl eich bylbiau.

Mae’n syniad da i ymarfer cymryd cofnodion tywydd. Fedrwch wneud hyn wrth ychwanegu dŵr at y mesurydd glaw a chymryd mewn tro i gofnodi’r mesur. Wedyn, fedrwch gymharu i weld os mae pawb wedi cymryd yr un mesur.

Mae 'na adnoddau dysgu ar y wefan i helpu paratoi am gymryd cofnodion tywydd. Rwyf wedi atodi hyn rhag ofn bod rhai heb ei gweld eto. Mae’r adnodd hyn yn helpu ymateb cwestiynau pwysig fel ‘pam mae mesur tywydd yn bwysig i’n harbrawf o’r effaith mae’r hinsawdd yn cael ar ddyddiad blodeuo bylbiau gwanwyn’!

Defnyddiwch eich siart tywydd i gofnodi'r glaw a’r tymheredd pob ddiwrnod ysgol. Ar ddiwedd yr wythnos, cofnodwch mewn i’r wefan i rannu eich canfyddiadau. Fedrwch hefyd gadael sylwadau a chwestiynau i fi ymateb yn fy blog nesaf!

Plîs gadewch i mi wybod sut ydych yn wneud, a rhannwch luniau trwy Twitter ac e-bost.

Cadwch ymlaen a'r gwaith called Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

Hi Everyone! Uri Guide Dog here, the new doggie bloggist taking over from my big bro Arnie, who’s now retired. I’ve been getting to know National Museum Cardiff very well as it’s one of my mum’s favourite places EVER!

We went to the Museum’s audio tour about Victorian art recently. The paintings and sculptures were beautifully described by the human guides. I was listening intently, even if it did look like I was having a little snooze next to mum. That’s just my listening face.

Anyway I had the chance to meet up with a few colleagues, Guide Dogs Ruby and Alfie, who were also keeping their two-leggeds safe. But we were surprised to find other dogs at the Museum!

I should have known something was up as soon as I arrived… Outside, after a doggie relief moment, I bumped into a colourful dog just sitting on the grass! A beauty, too! I couldn’t believe my luck! But she didn't respond to my waggy tail or my friendly bow. Rude, I thought, but I took a sneaky selfie anyway. Then, inside, I was even more surprised to find a whole pack of multi-coloured pups! I met Oakly, Abi, Smileosaur, Percy and Doris.

Mum explained these are ‘Snowdogs’, and that just like me these are helping dogs too. Except they are made of fiberglass, not fur. They have been made as part of an appeal to help Tŷ Hafan, the children’s hospice in Wales. These sculptural dogs have been decorated by local artists, schools and community groups, and you can follow the Snowdogs: Tails in Wales trail to find them all around Cardiff and the Vale!

As we sat next to the dogs a little girl came up to say hello. She gave me a cuddle and said she was from Marlborough Primary School and had actually helped decorate Percy the pup! Everyone in her class had put a fingerprint on a red background to create a flower pattern on their dog. She was very proud of their work. I told her Percy is PAW-SOME. He really is.

Apparently the Snowdog was chosen because it features in a film, based on a character created by Raymond Briggs. The Snowdog helps a boy deal with the loss of his pet dog by taking him on a magical adventure.

The pack of Snowdogs are going to be sold at auction after the public exhibition and trail finishes. The money raised will help support lots of children and their families, proving that Guide Dogs are not the only dogs who change lives. Good job guys! 

 

The Museum's next Audio Description Tour takes place on 7th December