Amgueddfa Blog: Hanes Naturiol

Artist 'dwi, ac ar hyn o bryd dwi'n astudio gradd MA mewn dylunio a chrefft cyfoes. Fe ymwelais i â’r casgliad Molysga ar ôl darllen blog am strwythr mewnol cregyn ar wefan yr amgueddfa. Mi wnes gysylltiad rhwng strwythurau mewnol cregyn a sut y mae printwyr 3D yn gweithio ac yn creu siapiau. Ar y blog roedd rhif cyswllt ar gyfer Curadur Molysga, felly mi gysylltais â Harriet Wood, heb wybod beth i’w ddisgwyl.

Ffotograff o groestoriad o argraffiad 3D, sy'n dangod y strwythr mewnol
Strwythr mewnol argraffiad 3D © Matthew Day 2017

Pan esboniais fy ngwaith yn gyda prosthetau wrth Harriet, a’r cysylltiadau rhwng strwythr cregyn ac argraffu 3D, mi wahoddodd fi i ymweld â’r casgliadau, ac i fy nghyflwyno i’r person sy’n gyfrifol am sganio ac argraffu 3D yn yr amgueddfa.

Mynd 'tu ôl i'r llen'

Fuaswn i fyth wedi gallu dychmygu ymweliad gystal. Fe gwrddais â Harriet wrth ddesg wybodaeth yr amgueddfa ac yna mynd ‘tu ôl i’r llen’, ble cedwir y casgliad. Roedd cerdded trwy’r amgueddfa i gyrraedd yr ardal ‘cefn tŷ’ yn braf a modern. Roedd yn f’atgoffa o bapur academaidd y darllenais cyn ymweld, o The International Journal of the Inclusive Museum: ‘How Digital Artist Engagement Can Function as and Open Innovation Model to Facilitate Audience Encounters with Museum Collections’ gan Sarah Younan a Haitham Eid. 

ffotograff yn dangos cwpwrdd mawr llawn droriau sbesimen
Rhai o'r archifau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Mae gan ‘cefn tŷ’ yr amgueddfa naws arbennig – dyw’r cyhoedd ddim yn cael mentro yma heb drefnu o flaen llaw. Roedd yn fraint cael cerdded trwy stafelloedd yn llawn cregyn ‘mae pobl wedi eu casglu, ac wedi’u gwerthfawrogi am eu harddwch, dros y blynyddoedd. Beth oedd yn fwya diddorol imi oedd pa mor berffaith oedd y toriadau yn y cregyn. Roedd yn cregyn wedi’u torri yn edrych fel taw dyma oedd eu ffurf naturiol – roedd pob toriad yn gain iawn ac yn gweddu i siâp y gragen. Dyma beth oeddwn i eisiau ei weld.

Ffotograff du a gwyn yn dangos amrywiaeth o dafelli cregyn
Tafellau o gregyn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Doedd gen i ddim geiriau i fynegi fy hun pan welais i’r casgliad yma o gregyn – yn enwedig gweld y darn o’r gragen na fyddwn ni’n cael ei weld fel arfer. Rodd yn gyffrous gweld y strwythr mewnol, am ei fod yn ychwanegu gwerth asthetig i’r cregyn. Roedden nhw’n fy atgoffa o waith cerflunio Barbara Hepworth, artist dwi’n ei hedmygu yn fawr.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen
© Matthew Day 2017

Rydym ni’n gweld cregyn ar y traeth drwy’r amser, a mae’n nhw’n fy nghyfareddu – yn enwedig cregyn wedi torri ble gellir gweld y tu fewn i’r gragen. Mae hwnnw fel arfer yn doriad amherffaith, yn wahanol iawn i’r toriadau bwriadol yn y casgliad, sydd wedi’u gwneud yn bwrpasol i ddangos ini beth sydd ar y tu fewn. Caf fy atynnu at ffurfiau naturiol sydd wedi eu siapio gan berson.  

Sganio 3D: Celf a Gwyddoniaeth

Cyn archwilio’r cregyn fy hyn, cynigiodd Harriet i fynd â fi i lawr i weld Jim Turner, a dyna ble buom ni’n trafod am rhan helaeth fy ymweliad, am fod ei waith mor ddiddorol.

Mae Jim yn gweithio mewn labordy sy’n defnyddio proses ffotograffig o’r enw ‘Stacio-z’ (neu EDF, ‘extended depth of field’), sy’n cael ei ddefnyddio yn aml mewn ffotograffeg facro a ffoto-microscopeg.

Ar hyn o bryd, mae'n creu archif o wrthrychau wedi’u sganio mewn 3D ar gyfer gwefan yr amgueddfa, ble all bobol ryngweithio gyda’r sganiau yn defnyddio cyfarpar VR – gan greu profiad hollol newydd i’r amgueddfa.

Gallais ddeall yn syth beth oedd Jim yn ei wneud o fy mhrofiad i. Esboniodd y broses a roedd nifer o elfennau technegol tebyg. Roedd yn bleser cael siarad gyda rhywun sy’n defnyddio sganio 3D mewn ffordd wahanol imi. Mae Jim yn defnyddio sganio 3D mewn ffordd dwi wedi ei weld mewn papurau academaidd. Er nad yw’n gwneud gwaith creadigol gyda’r cregyn, mae e dal yn rhoi gwrthrychau mewn cyd-destun newydd, ble all pobl ryngweithio â nhw yn defnyddio technoleg ddigidol fel cyfarpar VR neu ar y we trwy sketchfab.

'Fel bod ar y traeth...'

Pan ddes i ‘nôl at y casgliad molysga, mi ges i amser i ymchwilio’r casgliad ar fy liwt fy hun a doedd dim pwysau arna i i frysio – felly ces gyfle i edrych yn graff ac archwilio’r cregyn. Roedd fel bod ar draeth a chael oriau i archwilio’r holl wrthrychau naturiol.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen
© Matthew Day 2017

Cafodd yr ymweliad effaith wych ar fy mhrosiect MA – a mawr yw’r diolch i Harriet a Jim am eu hamser. Trwy’r ymweliad, fe fagais hyder i gysylltu ag amgueddfeydd eraill, fel Amgueddfa Feddygol Worcester, ‘ble bues i’n gweithio gyda soced prosthetig o’u casgliad. Mi sganiais y soced, ac wedi fy ysbrydoli gan gasgliad molysga Harriet, mi greais gyfres o socedi prosthetic cerfluniol, wedi’u hysbrydoli gan strwythurau mewnol cregyn, oedd yn darlunio croestoriadau rhai o’r cregyn mwya atyniadol yn y casgliad.

'Cerflun ynddo'i hun': fy nghasgliad o gerflunwaith brosthetig

Ffotograffau cyfochrog yn dangos hosan brosthetic a thafell gragen. Mae'r hosan brosthetig wedi'i chynllunio i gynrychioli siâp mewnol y gragen
Prototeip cysyniadol o hosan brosthetig wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol ddu gydag addurn melyn
Prototeip o hosan brosthetig gerfluniadol wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017
ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol lwyd gydag addurn melyn
Hosan brosthetig wedi'i hargraffu mewn 3D a'i llifo, wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau Molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol gydag addurn mawr siâp cragen gron
Hosan brosthetic wedi'i hargraffu mewn 3D a'i lifo, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

 

Be’ Nesa?

Mae fy ngwrs MA nawr ar ei anterth, a dwi’n edrych ymlaen at ddechrau’r prif fodiwl dros yr haf.

Ar gyfer y rhan olaf o’r cwrs, hoffwn i gymryd yr hyn dw i wedi ei archwilio a’i ymchwilio hyd yn hyn, a’i ddefnyddio i greu darn prosthetig a allai fod yn rywbeth all rhywun ei wisgo, ond sydd yn gerflun ynddo'i hun – a mae’r gwaith yn mynd yn dda.

darlun 3D o gynllun ar gyfer cynllun coes brosthetig, gydag addurniadau wedi'u hysbrydoli gan strwythr mewnol cregyn
Darlun cysyniadol o goes brosthetig gerfluniadol, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Hoffwn i greu rhywbeth wirioneddol syfrdanol yn defnyddio argraffu 3D, gan ymgorffori asthetig wedi’i ysbrydoli gan y casgliad cregyn a’i uno gyda’r cerflunwaith prosthetig a welwch yma ar y blog.

Gallwch weld mwy o fy ngwaith ar fy ngwefan: Matthew Day Sculpture

Happy Day of Archaeology everyone!

Today, the 28th July 2017, is the annual online event in which archaeologists from across the country blog about archaeology. The idea is to showcase the diversity of the subject and highlight what individuals are doing on and around this day.

This year we’ve badgered people from across the museum to contribute posts on who they are and how they engage with archaeology through their various research and projects and on a daily basis.

We have been amazed by the positive response, not just from within History and Archaeology but from a whole range of disciplines. The topic of posts thus ranges from prehistoric Cardiff to botany to archaeological curation to snails! It really shows how broad and varied archaeology truly is, beyond the traditional view of woolly jumpers, beards, and whips (though it has been known!)

These posts are all hosted on the external site: www.dayofarchaeology.com and links to blogs from our staff are listed below and will be added to throughout the day.

We hope you enjoy!

Adam GwiltAn Archaeological Curator’s Day / Diwrnod ym mywyd Curadur Archaeolegol

Dr. Rhianydd Biebrach The Saving Treasures: Telling Stories Project

Dr. Ben RowsonSnails at Snail Cave, and elsewhere in Wales

Jonathan Howells - From Housing to History and Archaeology

Kristine Chapman - Rare Books from the National Museum Wales Library

Sarah Parsons - Photographing Archaeology

Dr. Heather PardoeHarold Augustus Hyde’s Contribution to Welsh Archaeology

Dr. Elizabeth WalkerContemplating and communicating the Palaeolithic landscapes of Wales

Sian IlesMarvellous medieval tiles-public engagement at Amgueddfa Cymru-National Museum Wales

Matt KnightA Day in the Life of an Archaeology Intern / Diwrnod ym mywyd Archaeolegydd preswyl

 

There are numerous hash tags celebrating the natural world on Twitter. However, #FossilFriday remains one of our favourites. Each week we showcase the wonderful paleontological collections that are housed at National Museum Cardiff as well as the research that goes on every day behind the scenes.

We not read some of our latest #FossilFriday Tweets and discover more about the fascinating world of fossils

I joined the museum team in June this year, as a design placement student from Brunel University, to begin the process of digitising parts of the Natural Sciences outreach collection. The project makes use of 3D scanning technology to create virtual versions of meteorite, rock and fossil specimens. Which can then be used to create a digital library of the collection.

The aim of this project is to create an online exhibit which is always accessible and available for everyone, developing it for outreach and education in a virtual environment. Digital scans will allow the public to get 360o views of specimens, meaning you could notice newfeatures and details not seen when specimens are behind a display case or shown in photographs.

Initially I will be working on the collection available in the Down2Earth loan boxes and designing the best environment for them to be displayed digitally. The objective is to create an environment that allows for exploration of specimens and the ability to see them in a whole new way, while also encouraging learning. Making the scans will be a useful resource both for those who are borrowing the boxes, as a source of information, and for those who are unable to borrow the boxes as a way to still interact with the specimens and learn about them.

The process of creating the virtual specimens uses an Artec 3D scanner, a rotating turntable and a computer. Placing the specimen on the turntable, several scans are made with it at different orientations. Once the whole specimen has been imaged computer software is used to align each scan, this can be a fairly fiddly job but once complete the software runs a process that removes any outliers and creates an accurate and precise representation of the specimen’s shape and surface texture. I then begin the post-processing steps of setting the material to look as realistic as possible along with setting it into a virtual scene and lighting it. The final stage is to add in the information that comes with the specimen and highlighting points of particular interest.

However not all specimens can be imaged using the scanner as they may be too shiny, in the form of slices or too delicate. The plan with these objects is to photograph them in high detail from multiple sides and in different settings (e.g. backlit), in the hopes that the user can still find ways to explore the specimen, by moving around, zooming in and changing the lighting.

Creating a virtual collection to go alongside the physical one could completely change the way the public engage with the collection. Opening up new avenues of user interaction and therefore adding to the user experience. The specimens scanned so far are being hosted on our Sketchfab account, sketchfab.com/museumwales, until the project page has been designed and developed. You can explore objects such as this cast of a Tyrannosaurus Tooth and many other fossils, meteorites and rocks there right now. 

The first dinosaur footprints found anywhere in Europe

One sunny evening in September 1878, Welsh artist and naturalist Thomas Henry Thomas was wandering around the small village of Nottage, just outside Porthcawl. The rays of the setting sun were shining across a large slab of rock placed on the edge of the churchyard. The local villagers told him that the five strange markings on the rock were the footprints of the devil as he strode across the slab. The rock had lain between the church and the village pub for years, and was a local curiosity.

Thomas was a well-educated man, born in Pontypool in 1839, and had studied Art at the Royal Academy, before returning to Wales. He was a key member of the Cardiff Naturalists Society, and a well-respected artist as well. On discovering the footprints, illuminated by the setting sun in the churchyard, he was struck by the similarity between these markings and newly found dinosaur footprints in North America. He quickly sketched the prints and informed various local geologists. John Storrie, curator of the Cardiff Museum, visited the site and made a cast of the trackway.

The President of the Cardiff Naturalists Society was Colonel Turbervill, who arranged for the rock to be brought to the Cardiff Museum for safe-keeping.

Thomas H. Thomas wrote a short paper, in January 1879, describing the footprints and also his attempts at Bristol Zoo, to persuade a suspicious Emu to walk across modelling clay, for comparison! He described the footprints as "Tridactyl Uniserial Ichnolites", but left it to Professor W Sollas of Bristol University to publish a formal description, with the name Brontozoum thomasi. We now know that these footprints were made 220 million years ago by a medium-sized meat-eating dinosaur, similar to Megalosaurus which evolved later.

The original footprint slab was around 6' 6" long and 5' 6" wide, and about 6 inches thick, although excess rock was later removed to make it easier to handle and display. When the collections of the old Cardiff Museum were transferred to the new National Museum of Wales in 1907, the footprints were one of its most important acquisitions. Currently the fossil is on display in the Evolution of Wales gallery, as befitting the first dinosaur footprints found anywhere in Europe.

Wales has an important place in the evolutionary history of dinosaurs; not only this early set of footprints, but also another major trackway site near the town of Barry, which is one of the most significant sites of its age in Europe. The rocks of this area were laid down around 220 million years ago, at a time when Wales was a low-lying desert, similar to those in the Arabian Gulf today, and dinosaurs had just evolved. Over the next 20 million years, the sea-level rose and the deserts disappeared underwater. However the dinosaurs living on higher ground continued to diversify into different species, one of which was Dracoraptor, the small theropod dinosaur found near to Penarth in 2014, and now on display at the National Museum Cardiff.