Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Spring Bulbs

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Cyfle i adael y dosbarth!

  Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn effeithio ar flodau’r gwanwyn.     Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.     Rydym yn parhau i weithio gydag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys ysgolion yn Lloegr a’r Alban. Yn 2016 cafodd yr estyniad hwn ei ehangu i rai ysgolion yn Gymru, ac yn 2017 wnaeth Ymddiriedolaeth Edina ehangu’r project eto, i gynnwys ysgolion yng Ngogledd Iwerddon.    
Scan cartoon charcters

Dyma beth sydd angen i chi wneud:

1
Pecyn archwilio i gyrraedd ysgolion erbyn wythnos gyntaf mis Hydref
2
Ysgolion i blannu bylbiau 19 Hydref neu 26 Hydref os yn yr Alban
3
Ysgolion i sefydlu eu gorsafoedd tywydd
4
Ysgolion i gymryd cofnodion tywydd yn ddyddiol o fis Tachwedd i fis Mawrth

Crynodeb:

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:
166
Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:
13 °C
Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:
6 mm
Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:
1550

Dangos Lleoliadau a Chanlyniadau Ysgolion:

Twitter:

Calendr o wythnosau pan fydd ysgolion yn casglu data tywydd:
2018
5 Tach9 Tachwedd 2018
12 Tach16 Tachwedd 2018
19 Tach23 Tachwedd 2018
26 Tach30 Tachwedd 2018
3 Rha7 Rhagfyr 2018
10 Rha14 Rhagfyr 2018
2019
7 Ion11 Ionawr 2019
14 Ion18 Ionawr 2019
21 Ion25 Ionawr 2019
28 Ion1 Chwefror 2019
4 Chwe8 Chwefror 2019
11 Chwe15 Chwefror 2019
18 Chwe22 Chwefror 2019
25 Chwe1 Mawrth 2019
4 Maw8 Mawrth 2019
11 Maw15 Mawrth 2019
18 Maw22 Mawrth 2019
25 Maw29 Mawrth 2019
Scan & Edina Trust logo