Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn cael effaith ar flodau’r gwanwyn. Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn. Rydym yn parhau i weithio ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi bod yn cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys rhai o ysgolion Edina yn Lloegr a’r Alban. Darllenwch yr adnodd 'cadw cofnodion blodau' isod i gael cyngor ar sut i wybod pryd mae eich planhigion wedi blodeuo a sut i gymryd mesur o uchder. Plîs rannwch eich lluniau gydag Athro'r Ardd ar https://twitter.com/Professor_Plant  
Scan cartoon charcters

Dyma beth sydd angen i chi wneud:

1
Ceisiadau ar gyfer 2016-2017 ar GAU!
2
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cadarnhad e-bost erbyn diwedd mis Mai. Caiff eich pecyn archwilio Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion ei anfon at eich ysgol erbyn diwedd mis Medi.
3
Gofynnir i ysgolion sy'n cymryd rhan i blannu'r bylbiau ar 20 Hydref ac i gymryd cofnodion tywydd yn ddyddiol o fis Tachwedd tan fis Mawrth.
4
Bydd data tywydd a chofnodion blodau yn cael ei ddefnyddio mewn ymchwiliad i'r effaith mae newidiadau hinsawdd yn cael ar fylbiau'r gwanwyn 2005-2017.

Crynodeb:

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:
172
Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:
°C
Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:
mm
Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:

Show School Locations & Results:

Blog-blodau:

18 Hydref 2016, Diwrnod plannu ar 20 Hydref!
31 Mai 2016, Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Canlyniadau 2005-2016
4 Mai 2016, Gwobrau Gwyddonwyr Gwych 2015
21 Mawrth 2016, Eich sylwadau
1 Mawrth 2016, Cofnodion blodau cyntaf!

Twitter:

Calendar of active weeks:
2016
1 Tach4 Tachwedd 2016
7 Tach11 Tachwedd 2016
14 Tach18 Tachwedd 2016
21 Tach25 Tachwedd 2016
28 Tach2 Rhagfyr 2016
5 Rha9 Rhagfyr 2016
2017
2 Ion6 Ionawr 2017
9 Ion13 Ionawr 2017
16 Ion20 Ionawr 2017
23 Ion27 Ionawr 2017
30 Ion3 Chwefror 2017
6 Chwe10 Chwefror 2017
13 Chwe17 Chwefror 2017
20 Chwe24 Chwefror 2017
27 Chwe3 Mawrth 2017
6 Maw10 Mawrth 2017
13 Maw17 Mawrth 2017
20 Maw24 Mawrth 2017
27 Maw31 Mawrth 2017
Scan & Edina Trust logo