Addysg

Addysg Oedolion

Leonardo da Vinci: Dyn y Darluniau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Leonardo da Vinci, Noethlun o Ddyn yn Sefyll, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/© Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II 2018

Leonardo da Vinci, Dilyw, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/© Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II 2018

Dan arweiniad athro

I nodi 500 mlynedd ers marwolaeth Leonardo da Vinci, byddwn yn arddangos deuddeg o ddarluniau gorau'r athrylith fel rhan o #Leonardo500 – dathliad cenedlaethol o'r artist anhygoel hwn.

Mae'r gweithiau gaiff eu dangos wedi'u dewis i adlewyrchu holl ddiddordebau Leonardo da Vinci – paentio, cerfluniau, pensaernïaeth, cerddoriaeth, anatomeg, peirianneg, cartograffeg, daeareg a botaneg – yn ogystal â'i ddefnydd o wahanol gyfryngau, yn ysgrifbin ac inc, sialc coch a du, dyfrlliw a phwyntil metel.

Daw'r darluniau o'r Casgliad Brenhinol, sy'n cynnwys casgliad gorau'r byd o waith Leonardo. Ym mis Chwefror 2019, bydd 144 o ddarluniau gwych Leonardo i'w gweld mewn 12 arddangosfa sy'n digwydd yr un adeg ar draws y DU, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Yn dilyn yr arddangosfeydd hyn, bydd arddangosfeydd mawr yn Orielau'r Frenhines, Palas Buckingham, a Phalas Holyrood House yng Nghaeredin.

Ffoniwch (029) 2057 3240 i gadw eich tocynnau.

Groups 16 years and under FREE / £5 adults / £4 concessions

Teachers and group leaders accompanying a group are free.

Cyflwyniad i Ddaeareg

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ymunwch â ni am gwrs o bum darlith ddarluniadol fanwl yn archwilio creigiau, ffosilau a mwynau, gyda digon o gyfle i wneud gwaith ymarferol.

Bydd tri o ymchwilwyr daearegol yr Amgueddfa yn rhoi cyfres o ddarlithoedd, gan weithio trwy hanes y Ddaear a phrosesau arwyneb, gan fynd ymlaen i ddisgrifio a dangos y gwahanol fathau o greigiau, mwynau a ffosilau. Bob wythnos, yn dilyn darlith ddarluniadol, cewch gyfle i drafod sbesimenau’r amgueddfa a dysgu am eu nodweddion allweddol a sut i’w hadnabod. Bydd digon o gyfle i ofyn cwestiynau a thrafod pwnc yr wythnos.

Ymysg y pynciau fydd yn cael sylw mae: strwythur y Ddaear, hanes y Ddaear, amser daearegol, y cylch creigiau, creigiau gwaddodol, ffosilau, creigiau igneaidd, creigiau metamorffig, mwynoleg.

Disgwylir y bydd cyfranogwyr yn cofrestru ar gyfer y cwrs cyfan gan y byddwn ni’n adeiladu ar y ffeithiau a sefydlwyd yn yr wythnosau blaenorol bob wythnos.

Does dim angen unrhyw wybodaeth flaenorol – dim ond diddordeb mewn creigiau, ffosilau a mwynau.

Mae’n debygol y bydd y cwrs yn dilyn y strwythur canlynol, er y cedwir yr hawl i newid trefn y darlithoedd.

Wythnos 1 – Strwythur y Ddaear, amser daearegol, y cylch creigiau ac amrywiaeth creigiau gwaddodol

Wythnos 2 – Cyflwyno creigiau igneaidd, archwilio eu dosbarthiad a’r mwynau ynddynt

Wythnos 3 – Ffosilau – adnabod, morffoleg ac esblygiad gwahanol grwpiau

Wythnos 4 – Byd mwynoleg, archwilio gwahanol grwpiau a’u nodweddion

Wythnos 5 – Hanes daearegol Cymru

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffi.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

https://amgueddfa.cymru/caerdydd/digwyddiadau/10449/Cwrs-Cyflwyniad-i-Ddaeareg/

Pris £90

Mae'r cwrs yma yn digwydd dros 5 diwrnod: 7, 14, 21, 28 Mawrth & 4 Ebrill 2019.

Dyddiadau: Mae'r cwrs yma yn digwydd dros 5 diwrnod: 7, 14, 21, 28 Mawrth & 4 Ebrill 2019.
Addysg