Addysg Oedolion

Cyflwyniad i Ddaeareg

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ymunwch â ni am gwrs o bum darlith ddarluniadol fanwl yn archwilio creigiau, ffosilau a mwynau, gyda digon o gyfle i wneud gwaith ymarferol.

Bydd tri o ymchwilwyr daearegol yr Amgueddfa yn rhoi cyfres o ddarlithoedd, gan weithio trwy hanes y Ddaear a phrosesau arwyneb, gan fynd ymlaen i ddisgrifio a dangos y gwahanol fathau o greigiau, mwynau a ffosilau. Bob wythnos, yn dilyn darlith ddarluniadol, cewch gyfle i drafod sbesimenau’r amgueddfa a dysgu am eu nodweddion allweddol a sut i’w hadnabod. Bydd digon o gyfle i ofyn cwestiynau a thrafod pwnc yr wythnos.

Ymysg y pynciau fydd yn cael sylw mae: strwythur y Ddaear, hanes y Ddaear, amser daearegol, y cylch creigiau, creigiau gwaddodol, ffosilau, creigiau igneaidd, creigiau metamorffig, mwynoleg.

Disgwylir y bydd cyfranogwyr yn cofrestru ar gyfer y cwrs cyfan gan y byddwn ni’n adeiladu ar y ffeithiau a sefydlwyd yn yr wythnosau blaenorol bob wythnos.

Does dim angen unrhyw wybodaeth flaenorol – dim ond diddordeb mewn creigiau, ffosilau a mwynau.

Mae’n debygol y bydd y cwrs yn dilyn y strwythur canlynol, er y cedwir yr hawl i newid trefn y darlithoedd.

Wythnos 1 – Strwythur y Ddaear, amser daearegol, y cylch creigiau ac amrywiaeth creigiau gwaddodol

Wythnos 2 – Cyflwyno creigiau igneaidd, archwilio eu dosbarthiad a’r mwynau ynddynt

Wythnos 3 – Ffosilau – adnabod, morffoleg ac esblygiad gwahanol grwpiau

Wythnos 4 – Byd mwynoleg, archwilio gwahanol grwpiau a’u nodweddion

Wythnos 5 – Creigiau metamorffig a daeareg strwythurol (plygu a ffawtio)

Archebwch trwy www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130

£60 am y 5 dyddiad.

Dyddiadau: 2, 9, 16, 23 a 30 Mawrth