Addysg ôl-16

Celf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Byddwn yn llywio’r myfyrwyr drwy’r broses o edrych ar waith celf a’i ddadansoddi, trwy astudio 4 gwaith celf. Os hoffech ganolbwyntio ar weithiau penodol, rhowch wybod i ni.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

O Bacon i Doig

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae arddangosfa O Bacon i Doig yn ddetholiad o gelf wedi’r rhyfel a chelf gyfoes o gasgliad preifat. Yn eu plith mae paentiadau a cherfluniau gan rai o artistiaid blaenaf Prydain yr 20fed ganrif, gan gynnwys Francis Bacon, Lucian Freud, Barbara Hepworth, Rachel Whiteread, Grayson Perry, ac wrth gwrs, Peter Doig.

Mae’n arddangosfa hynod liwgar a chyffrous yn cynnwys gweithiau cyfoes rhagorol fydd yn rhoi cyfle i’r disgyblion archwilio a thrafod themâu megis tirlun, rhywedd a’r portread o’r ffigwr. Bydd hefyd yn gyfle i’r disgyblion ystyried sut y caiff arddangosfa ei chyflwyno a sut y caiff sioe ei churadu. Os hoffech chi drafod themâu penodol, rhowch wybod i ni wrth archebu lle.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Celf a Dylunio

Teithiau tywys y tu ôl i’r llenni

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

DDIM AR GAEL AR HYN O BRYD

Cipolwg ar waith gwyddonwyr yr Amgueddfa yn yr adran Hanes Natur a chyfle i archwilio’n casgliadau helaeth.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddim Dan arweiniad athro

O Bacon i Doig

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Adnodd addysg ar gyfer ysgolion uwchradd yn edrych ar yr arddangosfa celf O Bacon i Doig.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Celf a Dylunio

Am ddim Yn yr ysgol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Her y Gymuned - Bagloriaeth Cymru

CA4 – Lefel Uwch

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Bydd yr adnoddau yn helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer  her y Gymuned. 

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.