Y Cyfnod Sylfaen

Am ddim Dan arweiniad athro

Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch I weld ein harddangosfa newydd!

 18 Mehefin 2016–3 Mehefin 2018     

Arddangosfa gyffrous yn tyrchu i fyd rhyfeddol mwydod. Cewch gropian i’r Mwydy i weld y byd drwy lygaid mwydyn, a darganfod yr amrywiaeth anhygoel o fwydod a’u gwahanol gynefinoedd. Dewch i ddysgu sut mae mwydod wedi dylanwadu ar bob math o bethau, o lyfrau a ffilmiau i gerddoriaeth roc, a defnyddiwch ein gêm ryngweithiol i ddarganfod pa fath o fwydyn ydych chi!

Y Cyfnod Sylfaen / Cyfnod Allweddol 2

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Synau’r Deinosoriaid

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch i drin a thrafod esgyrn deinosoriaid go iawn a chymryd rhan mewn stori sain fywiog am goedwig yn oes y deinosoriaid.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Dysgu er bod deinosoriaid wedi marw allan, gall ffosilau ddatgelu llawer amdanyn nhw
 • Deall bod deinosoriaid yn gigysyddion neu lysysyddion
 • Darganfod maint deinosoriaid (o’i gymharu â phlentyn drwy gymharu esgyrn deinosoriaid ac esgyrn dynol)
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Celf – Fy ymweliad cyntaf ag oriel

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Byddwn ni’n ystyried amrywiaeth eang o weithiau celf gwahanol, drwy edrych ar gliwiau, disgrifio a gofyn cwestiynau.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Cymharu dau neu fwy o weithiau celf
 • Dysgu beth yw'r gwahaniaeth rhwng paentiad a cherflun, neu baentiad a ffotograff (lle’n berthnasol)
 • Dysgu beth mae’r label yn ei ddatgelu – enw’r artist a theitl y gwaith
 • Dysgu sut i edrych ar waith celf a’i drafod
 • Creu gwaith celf eu hunain
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Hip, Hipo Hwrê

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch i gyfarfod â Heulwen yr hipopotamws a chymryd rhan mewn stori ryngweithiol am y mamal arbennig a’i ffrindiau o Affrica Is-Sahara.

Yn ystod y gweithdy bydd dysgwyr yn - 

 • Defnyddio esgyrn anifeiliaid i ganfod maint yr anifail ac i sbarduno ymgysylltiad y disgybl
 • Meddwl am y gwahaniaethau rhwng pobl ac anifeiliaid
 • Deall bod gwahaniaethau yn beth da
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Archwilwyr Bach

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfle i fforio’ch ffordd drwy’r amgueddfa a gafael mewn gwrthrychau go iawn a rhai wedi’u hail-greu.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Datblygu dealltwriaeth o amgueddfeydd a’u gwaith
 • Adnabod defnyddiau a gweadau gwahanol
 • Dewis hoff wrthrych amgueddfa
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol

Hwtiwr y Dylluan

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch i gyfarfod â Hwtiwr y Dylluan yn y coetir a dysgu mwy am fywyd y gwdihŵ.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Esbonio sut mae’r tymhorau yn effeithio ar gynefin anifeiliaid
 • Deall pam fod cartref yn bwysig i ni ac anifeiliaid eraill
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Saffari’r Môr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gweithdy hwyliog ac ymarferol sy’n dod â phyllau glan môr Cymru yn fyw.

Bydd y parasiwt chwarae yn ffordd gyffrous o archwilio’r ffordd y mae anifeiliaid yn goroesi yn y llanw, a thrin a thrafod gwrthrychau yn ffordd o hybu trafodaeth am yr anifeiliaid. Bydd cyfle i ddisgyblion glywed stori am rannu hefyd.

Gall y gweithdy hwn gyd-fynd ag ymweliad â Mwydod! Y da, y drwg a’r hyll – lle mae cyfle i ddarganfod rhai o fwydod y môr a chwrdd â’n cranc meddal sy’n rhannu ei gragen gyda siani garpiog.

Yn ystod y gweithdy bydd dysgwyr yn - 

 • Deall bod llawer o greaduriaid mawr a bach yn byw yn y môr ar arfordir Cymru
 • Darganfod mae’r pwll creigiau yn lle peryglus a chreaduriaid yn canfod ffyrdd o oroesi’n ddiogel
 • Meddwl sut fyddwn ni’n cadw’n ddiogel ar y traeth
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

 

Am ddim Dan arweiniad athro

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Archwilio Deunyddiau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Taflen waith i’ch helpu i archwilio’r casgliadau – faint o bethau allwch chi eu canfod.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau

Am ddim Dan arweiniad athro

Arlunio yn yr Orielau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch â llyfrau braslunio a deunyddiau arlunio fel y gall disgyblion dynnu lluniau a gwneud nodiadau am y gweithiau celf a welsant yn yr oriel. Sesiwn ddilynol bosib i ‘Fy ymweliad cyntaf ag oriel’.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Chwarae gyda rhifau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfle i ddatblygu sgiliau rhifedd sylfaenol gyda bagiau chwarae â rhifau.

Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Syniadau cyffredinol ar gyfer ymweld â’r amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y nodiadau hyn er mwyn archwilio themâu addysgol ar draws yr orielau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Ymweld â’r orielau Hanes Natur

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y taflenni gweithgareddau a nodiadau hyn i helpu i gynllunio’ch ymweliad.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.