Y Cyfnod Sylfaen

Am ddim Dan arweiniad athro

Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch I weld ein harddangosfa newydd!

 18 Mehefin 201630 Medi 2017     

Arddangosfa gyffrous yn tyrchu i fyd rhyfeddol mwydod. Cewch gropian i’r Mwydy i weld y byd drwy lygaid mwydyn, a darganfod yr amrywiaeth anhygoel o fwydod a’u gwahanol gynefinoedd. Dewch i ddysgu sut mae mwydod wedi dylanwadu ar bob math o bethau, o lyfrau a ffilmiau i gerddoriaeth roc, a defnyddiwch ein gêm ryngweithiol i ddarganfod pa fath o fwydyn ydych chi!

Y Cyfnod Sylfaen / Cyfnod Allweddol 2

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Deinosoriaid yn Deor

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
picture of dinosaur embryo in egg
Darlun: cast sgerbwd Tarbosaurus
logo Peoples Postcode Lottery

Dewch I weld ein harddangosfa newydd!

27th May - 5th Oct 2017

Yn dod i Gymru am y tro cyntaf: arddangosfa gyffrous i deuluoedd yn cyflwyno wyau ac embryonau deinosor, sydd ymhlith darganfyddiadau mwyaf rhyfeddol y byd.

Mae’n cynnwys sgerbydau a replicas deinosoriaid maint llawn, modelau o embryonau ac wyau deinosoriaid y gellir eu cyffwrdd, a nyth deinosor enfawr, 2.5 metr hyd yn oed.

  • Cyfle i ddysgu am fywyd teuluol deinosor a sut y byddent yn gofalu am eu babanod
  • Cyfle i ddod wyneb yn wyneb â'r deinosoriaid
  • Cyfle i fod yn balaeontolegydd a rhoi cynnig ar ein ‘Pwll Palu Mawr’.
  • Cyfle i ddysgu adnabod wyau gwahanol ddeinosoriaid.

Ar gyfer archebion ysgol, cysylltwch â’r Adran Addysg ar (029) 2057 3240. Am unrhyw archebion grŵp arall, cysylltwch â Ticketline ar (029) 2023 0130.

Ysgolion wedi archebu ymlaen llaw

Arddangosfa

£60 – grŵp mawr, hyd at 35 disgybl

£40 – grŵp bach, hyd at 15 disgybl

Athrawon / goruchwylwyr am ddim

Gweithdy deinosoriaid

£60

Arddangosfa a gweithdy

£120 – grŵp mawr, hyd at 35 disgybl

£80 – grŵp bach, hyd at 15 disgybl

Rhan o Flwyddyn Chwedlau 2017. Cefnogir rhaglen weithgareddau addysg Deinosoriaid yn Deor gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Synau’r Deinosoriaid

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch i drin a thrafod esgyrn deinosoriaid go iawn a chymryd rhan mewn stori sain fywiog am goedwig yn oes y deinosoriaid.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Celf – Fy ymweliad cyntaf ag oriel

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Byddwn ni’n ystyried amrywiaeth eang o weithiau celf gwahanol, drwy edrych ar gliwiau, disgrifio a gofyn cwestiynau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Hip, Hipo Hwrê

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch i gyfarfod â Heulwen yr hipopotamws a chymryd rhan mewn stori ryngweithiol am y mamal arbennig a’i ffrindiau o Affrica Is-Sahara.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Archwilwyr Bach

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfle i fforio’ch ffordd drwy’r amgueddfa a gafael mewn gwrthrychau go iawn a rhai wedi’u hail-greu.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Hwtiwr y Dylluan

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 

Dewch i gyfarfod â Hwtiwr y Dylluan yn y coetir a dysgu mwy am fywyd y gwdihŵ.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Saffari’r Môr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gweithdy hwyliog ac ymarferol sy’n dod â phyllau glan môr Cymru yn fyw.

Bydd y parasiwt chwarae yn ffordd gyffrous o archwilio’r ffordd y mae anifeiliaid yn goroesi yn y llanw, a thrin a thrafod gwrthrychau yn ffordd o hybu trafodaeth am yr anifeiliaid. Bydd cyfle i ddisgyblion glywed stori am rannu hefyd.

 

Gall y gweithdy hwn gyd-fynd ag ymweliad â Mwydod! Y da, y drwg a’r hyll – lle mae cyfle i ddarganfod rhai o fwydod y môr a chwrdd â’n cranc meddal sy’n rhannu ei gragen gyda siani garpiog.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol

 

Am ddim Dan arweiniad athro

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Archwilio Deunyddiau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Taflen waith i’ch helpu i archwilio’r casgliadau – faint o bethau allwch chi eu canfod.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau

Am ddim Dan arweiniad athro

Arlunio yn yr Orielau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch â llyfrau braslunio a deunyddiau arlunio
fel y gall disgyblion dynnu lluniau a gwneud nodiadau am y gweithiau celf a
welsant yn yr oriel. Sesiwn ddilynol bosib i ‘Fy ymweliad cyntaf ag oriel’.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Chwarae gyda rhifau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfle i ddatblygu sgiliau rhifedd sylfaenol gyda bagiau chwarae â rhifau.

Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Syniadau cyffredinol ar gyfer ymweld â’r amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y nodiadau hyn er mwyn archwilio themâu addysgol ar draws yr orielau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Ymweld â’r orielau Hanes Natur

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y taflenni gweithgareddau a nodiadau hyn i helpu i gynllunio’ch ymweliad.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.