Y Cyfnod Sylfaen

Dippy ar Daith Antur Hanes Natur

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Yr argaeledd gorau ar gyfer Gweithdai yw cyn Nadolig. Mae argaeledd ym mis Ionawr yn gyfyngedig iawn.

Bydd Dippy yn y Brif Neuadd i bawb gael ei weld. Ymweliadau cyffredinol i weld Dippy am ddim. Rhaid archebu ar gyfer holl ymweliadau a gweithdai.

Mae mynediad am ddim i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ond codir tâl am weithdai y mae’n rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

Ffoniwch 029 2057 3240 neu e-bostiwch addysg@amgueddfacymru.ac.uk i drefnu ymweliad.

 

Dyma adnoddau dysgu i helpu cynllunio eich ymweliad.

 

 

Dyddiadau: 19.10.2019 – 26.01.2020

Synau’r Deinosoriaid

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cewch ddarganfod pa ddeinosoriaid oedd yn byw yn y cyfnod Cretasig, adeiladau nyth anferth a gwneud digon o sŵn! 

Dewch i drin a thrafod esgyrn deinosoriaid go iawn a chymryd rhan mewn stori sain fywiog am goedwig yn oes y deinosoriaid.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Dysgu er bod deinosoriaid wedi marw allan, gall ffosilau ddatgelu llawer amdanyn nhw
 • Deall bod deinosoriaid yn gigysyddion neu lysysyddion
 • Darganfod maint deinosoriaid (o’i gymharu â phlentyn drwy gymharu esgyrn deinosoriaid ac esgyrn dynol)

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Celf – Fy ymweliad cyntaf ag oriel

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Byddwn ni’n ystyried amrywiaeth eang o weithiau celf gwahanol, drwy edrych ar gliwiau, disgrifio a gofyn cwestiynau.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Cymharu dau neu fwy o weithiau celf
 • Dysgu beth yw'r gwahaniaeth rhwng paentiad a cherflun, neu baentiad a ffotograff (lle’n berthnasol)
 • Dysgu beth mae’r label yn ei ddatgelu – enw’r artist a theitl y gwaith
 • Dysgu sut i edrych ar waith celf a’i drafod
 • Creu gwaith celf eu hunain
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Hip, Hipo Hwrê

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch i gyfarfod â Heulwen yr hipopotamws a chymryd rhan mewn stori ryngweithiol am y mamal arbennig a’i ffrindiau o Affrica Is-Sahara.

Yn ystod y gweithdy bydd dysgwyr yn - 

 • Defnyddio esgyrn anifeiliaid i ganfod maint yr anifail ac i sbarduno ymgysylltiad y disgybl
 • Meddwl am y gwahaniaethau rhwng pobl ac anifeiliaid
 • Deall bod gwahaniaethau yn beth da
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Archwilwyr Bach

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfle i fforio’ch ffordd drwy’r amgueddfa a gafael mewn gwrthrychau go iawn a rhai wedi’u hail-greu.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Datblygu dealltwriaeth o amgueddfeydd a’u gwaith
 • Adnabod defnyddiau a gweadau gwahanol
 • Dewis hoff wrthrych amgueddfa
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol

Saffari’r Môr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gweithdy hwyliog ac ymarferol sy’n dod â phyllau glan môr Cymru yn fyw.

Bydd y parasiwt chwarae yn ffordd gyffrous o archwilio’r ffordd y mae anifeiliaid yn goroesi yn y llanw, a thrin a thrafod gwrthrychau yn ffordd o hybu trafodaeth am yr anifeiliaid. Bydd cyfle i ddisgyblion glywed stori am rannu hefyd.

Yn ystod y gweithdy bydd dysgwyr yn - 

 • Deall bod llawer o greaduriaid mawr a bach yn byw yn y môr ar arfordir Cymru
 • Darganfod mae’r pwll creigiau yn lle peryglus a chreaduriaid yn canfod ffyrdd o oroesi’n ddiogel
 • Meddwl sut fyddwn ni’n cadw’n ddiogel ar y traeth
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Datblygiad Creadigol

 

Am ddim Dan arweiniad athro

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Archwilio Deunyddiau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Taflen waith i’ch helpu i archwilio’r casgliadau – faint o bethau allwch chi eu canfod.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau

Am ddim Dan arweiniad athro

Arlunio yn yr Orielau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dewch â llyfrau braslunio a deunyddiau arlunio fel y gall disgyblion dynnu lluniau a gwneud nodiadau am y gweithiau celf a welsant yn yr oriel. Sesiwn ddilynol bosib i ‘Fy ymweliad cyntaf ag oriel’.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Chwarae gyda rhifau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
deinosoriaid

Cyfle i ddatblygu sgiliau rhifedd sylfaenol gyda bagiau chwarae â rhifau.

Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Syniadau cyffredinol ar gyfer ymweld â’r amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y nodiadau hyn er mwyn archwilio themâu addysgol ar draws yr orielau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Ymweld â’r orielau Hanes Natur

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
coetir

Defnyddiwch y taflenni gweithgareddau a nodiadau hyn i helpu i gynllunio’ch ymweliad.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.