Digwyddiadau

DigwyddiadAwr Ddaear

Wedi'i Orffen
24 Mawrth 2018, 6.30pm - 9.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Bob blwyddyn mae WWF yn cynnal Awr Ddaear – mudiad byd-eang sy’n dwyn ynghyd miliynau o bobl ar draws y byd i alw am weithredu i warchod ein planed wych. Eleni mae WWF Cymru’n cydweithio ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru i gynnal digwyddiad ar nos Sadwrn 24 Mawrth.

Digwyddiad di-dâl â thocynnau yw hwn lle byddwch yn gallu ymuno â gwyddonwyr o’r Amgueddfa wrth iddynt ddangos yr effaith drychinebus mae’r newid yn yr hinsawdd a dylanwad pobl ar fyd natur wedi’i chael ar anifeiliaid ac amgylcheddau. O sbesimenau fel y dodo, yr anifail darfodedig enwocaf, i Bryn, un o deigrod Swmatra sydd mewn perygl difrifol.

Byddwch hefyd yn gallu gwneud llusern a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill i ddangos yr hyn y gallwch CHI ei wneud i helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, gan ddechrau wrth ddiffodd y goleuadau rhwng 8.30pm a 9.30pm ar y noson a gwneud eich Addewid Awr Ddaear eich hun. Bydd cynrychiolwyr o’r Brifysgol Agored yng Nghymru yno hefyd gyda gweithgareddau a rhoddion ar thema Blue Planet 2.

Felly dewch draw i’r Amgueddfa i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog a dysgu sut i helpu’r blaned.

Mae’r digwyddiad am ddim ond rhaid cael tocyn. Maent ar gael o www.eventbrite.co.uk

Awr Ddaear

Awr Ddaear

WWF

WWF

Digwyddiadau