Digwyddiadau

Digwyddiad: Protest!

Wedi'i Orffen
20–23 Chwefror 2018, 11-1pm a 2 – 4 pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Galw heibio
Rhyfel Byd Cyntaf

Rhyfel Byd Cyntaf

Wal yr atriwm gyda baneri

Ydych chi eisiau protestio am rywbeth? Oes gennych chi gŵyn, a neb yn gwrando arni? Dewch i ddathlu Diwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Cenhedloedd Unedig gyda ni, lle bydd cyfle i chi greu placardiau, a meddwl am eich hawliau chi.

Roedd llawer o brotestio yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan wrthwynebwyr cydwybodol, oedd yn gwrthod mynd i ymladd. Roedd eraill yn anghytuno, a bu ymladd rhwng y ddwy ochr yng Nghaerdydd, ym mrwydr Cory Hall.

Mae protestio yn un o’r themâu y mae curaduron yr arddangosfa Penderfyniad Pwy? am eu harchwilio, a gallwch chi ddefnyddio’r gweithiau yn yr arddangosfa fel ysbrydoliaeth i wneud datganiad eich hun.

Bydd y gweithdai yn ddwyieithog

Digwyddiadau