Digwyddiadau

ArddangosfaKIZUNA: Japan | Cymru | Dylunio

16 Mehefin9 Medi 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ers canrifoedd mae Japan wedi meddu ar ddiwylliant dylunio gyda’r mwyaf cyffrous a chynnil yn y byd. O geir a chamerâu i nwyddau i’r cartref ac anime, mae dylunio Japan wedi dod yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd. Yn yr arddangosfa fawr hon byddwn yn datgelu sut y swynwyd y byd gan gelf a dylunio Japan. Cewch ddysgu hefyd am y berthynas ddiddorol a’r cyfnewid syniadau fu rhwng Cymru a Japan.

Daeth nifer o’r gwrthrychau o amgueddfeydd yn Japan yn arbennig ar gyfer yr arddangosfa, a dyma’r tro cyntaf i nifer gael eu gweld yn y DU.

  • Sgrôl llaw 400 mlwydd oed o fwystfilod wedi’i paentio – un o ragflaenwyr animeiddio modern.
  • Sgriniau prydferth wedi’u paentio, dros 1.6m o daldra a 3.6m o led, yn dangos golygfeydd o Edo (Tokyo heddiw) yn y ddeunawfed ganrif.
  • Gwisgoedd cain, jariau cerameg a gwaith lacr yn amlygu dawn crefftwyr Japan a’u parch at ddeunyddiau prydferth.
  • Jet ski modern hyd yn oed yn dangos sut y caiff technegau lacr hynafol eu defnyddio i ategu’r dechnoleg ddiweddaraf o hyd.

Mae Ewrop wedi bod yn edmygu celf a dylunio Japan ers yr unfed ganrif ar bymtheg. Bedwar can mlynedd yn ôl prynodd Syr Thomas Myddleton, un o sylfaenwyr y British East India Company, goffr lacr cain o Japan sydd heddiw’n un o brif atyniadau’r arddangosfa. Ers hynny gwelwyd rhannu diwylliant ac arbenigedd rhwng Cymru a Japan sy’n parhau hyd heddiw.

Yn Japan mae’r traddodiadol a’r cyfoes yn cydfyw gan greu diwylliant dylunio byw, unigryw. Bydd yr arddangosfa yn codi’r llen ar apêl bydol diwylliant cyfoes Japan ac ar brydferthwch celf hanesyddol Gwlad y Wawr.

*Kizuna = Cyfeillgarwch

Hwyluswyd yr arddangosfa diolch i gefnogaeth hael Asiantaeth Materion Diwylliannol Japan [Bunkachō] ac amgueddfeydd cenedlaethol Japan. Ymhlith y noddwyr ychwanegol mae Sefydliad Eingl-Japaneaidd Daiwa a Sefydliad Sasakawa Prydain Fawr, Sefydliad Japan, Cymdeithas Japan yn y DU a Sefydliad Rhyngwladol Toshiba.

Digwyddiadau