Digwyddiadau

Arddangosfa: KIZUNA: Japan | Cymru | Dylunio

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
16 Mehefin–9 Medi 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Utagawa Kunisada (Toyokuni III),  Kawarazaki Gonjuro fel Watonai, cyfnod Edo, 1863, print bloc pren, Amgueddfa Cymru

Kosode, cyfnod Edo, 19eg ganrif, Amgueddfa Genedlaethol Hanes Japan

Inro a netsuke, cyfnod Edo, 18fed-19eg ganrif, Amgueddfa Genedlaethol Hanes Japan

Ers canrifoedd mae Japan wedi meddu ar ddiwylliant dylunio gyda’r mwyaf cyffrous a chynnil yn y byd. O geir a chamerâu i nwyddau i’r cartref ac anime, mae dylunio Japan wedi dod yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd. Yn yr arddangosfa fawr hon byddwn yn datgelu sut y swynwyd y byd gan gelf a dylunio Japan. Cewch ddysgu hefyd am y berthynas ddiddorol a’r cyfnewid syniadau fu rhwng Cymru a Japan.

Daeth nifer o’r gwrthrychau o amgueddfeydd yn Japan yn arbennig ar gyfer yr arddangosfa, a dyma’r tro cyntaf i nifer gael eu gweld yn y DU.

  • Sgrôl llaw 400 mlwydd oed o fwystfilod wedi’i paentio – un o ragflaenwyr animeiddio modern.
  • Sgriniau prydferth wedi’u paentio, dros 1.6m o daldra a 3.6m o led, yn dangos golygfeydd o Edo (Tokyo heddiw) yn y ddeunawfed ganrif.
  • Gwisgoedd cain, jariau cerameg a gwaith lacr yn amlygu dawn crefftwyr Japan a’u parch at ddeunyddiau prydferth.

Mae Ewrop wedi bod yn edmygu celf a dylunio Japan ers yr unfed ganrif ar bymtheg. Bedwar can mlynedd yn ôl prynodd Syr Thomas Myddleton, un o sylfaenwyr y British East India Company, goffr lacr cain o Japan sydd heddiw’n un o brif atyniadau’r arddangosfa. Ers hynny gwelwyd rhannu diwylliant ac arbenigedd rhwng Cymru a Japan sy’n parhau hyd heddiw.

Yn Japan mae’r traddodiadol a’r cyfoes yn cydfyw gan greu diwylliant dylunio byw, unigryw. Bydd yr arddangosfa yn codi’r llen ar apêl bydol diwylliant cyfoes Japan ac ar brydferthwch celf hanesyddol Gwlad y Wawr.

*Kizuna = Cyfeillgarwch

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Mae catalog hyfryd wedi ei gyhoeddi i gyd-fynd â’r arddangosfa, yn ogystal â nifer o nwyddau arbennig. Ar gael yn siop Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd neu ar-lein.

Trefnwyd yr arddangosfa ar y cyd gan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Asiantaeth Materion Diwylliannol Japan [Bunkachō] ac Amgueddfa Genedlaethol Hanes Japan [Rekihaku], gyda chymorth arbennig gan yr Amgueddfa Genedlaethol Gelf Gyfoes, Tokyo. Darparwyd cludiant awyr rhyngwladol gan All Nippon Airways.

Gwybodaeth yn Siapaneaidd

絆: 日本 | ウェールズ | デザイン

カーディフ国立博物館へようこそ

 

Oriel

Digwyddiadau