Digwyddiadau

SgwrsSgwrs gyda Clémentine Schneidermann

Wedi'i Orffen
9 Mehefin 2018, 1pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.com

Sgwrs amser cinio gyda’r ffotograffydd Clémentine Schneidermann a’i steilydd Charlotte James, yn trafod eu cyfres ‘Ffasiwn Project’. Dyma broject unigryw a ddatblygwyd gydag aelodau clybiau ieuenctid ar hyd a lled y Cymoedd. Mae’r sgwrs wedi’i rhaglennu i gyd-fynd ag arddangosfa Menywod a Ffotograffiaeth, sy’n cynnwys detholiad o’r ffotograffau hyn.

 

Mae Charlotte James yn gyfarwyddwraig greadigol a steilydd sy’n gweithio yn Llundain a Chymru.

Ffotograffydd Ffrengig yw Clémentine Schneidermann, yn byw yng Nghaerdydd. Astudiodd ffotograffiaeth yn Ysgol Gelf Gymhwysol Vevey, Swistir, gan gwblhau doethuriaeth mewn ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru, Casnewydd.

Mae’r digwyddiad am ddim ond rhaid cael tocyn. Maent ar gael o www.eventbrite.co.uk

 

 

© Ffotograffiaeth gan Clémentine Schneidermann, o ‘Ffasiwn Project’, ar y cyd â Charlotte James.

Digwyddiadau