Digwyddiadau

Digwyddiad: Amgueddfa Dros Nôs - Deffro Gyda'r Deinos!

Wedi'i ganslo
18 Ebrill 2020, 5:30pm-9am
Pris Oedolyn: £50 - £60 | Plentyn: £50 - £60
Addasrwydd Plant 6 i 12 oed | Teuluoedd
Archebu lle Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw

Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym.

 

Gwahoddiad arbennig – dewch i ddarganfod beth sy’n digwydd yn yr Amgueddfa wedi iddi nosi...ac aros y nos!

 

Dyma fydd yn digwydd:

 • Taith dan olau fflachlamp i archwilio Cymru fel yr oedd 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl
 • Cyfarfod ambell i ddeinosor cyfeillgar a gwylio’r wyau’n deor mewn sioe i’w chofio
 • Gweithdai crefft – wedi’u hysbrydoli gan ffosilau, olion troed ac esgyrn o gasgliad yr Amgueddfa
 • Siocled poeth a danteithion o bob math i’ch cynhesu
 • Ffilm cyn gwely yn ein theatr fawreddog – cyn cysgu o dan y gromen fawr...a breuddwydio am wlad y deinosoriaid!
 • Deffro’n gynnar i gael brecwast cyn mentro’n ôl i’r 21ain ganrif.


Cwestiynau Cyffredin


 

_________________________________________________________________________________________________

Bydd digwyddiad arferol Amgueddfa Dros Nos yn edrych fel hyn:

5.30pm                        - Drysau'n agor a chofrestru
6.15pm                        - Cau'r drysau, dim mynediad wedi hyn
6.15pm                        - Rhannu'r gwesteion yn grwpiau, a'r arweinwyr tîm yn briffio
6.30pm–9.15pm          - Gweithgareddau, Blwch Danteithion a Siocled Poeth
9.15pm                        - Mynd draw i Ddarlithfa Reardon Smith
9.30pm                        - Ffilm yn dechrau
11.20pm                      - Diwedd y ffilm, nôl i'r Brif Neuadd i baratoi gwelyau
12.00am                      - Diffodd y golau
7.00am                        - Amser codi
7.45am                        - Brecwast
9.00am                        - Diwedd y digwyddiad
 
Mae’r Amgueddfa’n cadw’r hawl i addasu'r amserlen a'i chynnwys os oes angen gwneud hynny er mwyn sicrhau digwyddiad diogel a hwyliog.

 

Gwybodaeth Bwysig:

 • Mae'r digwyddiad hwn yn addas i blant 6-12 oed.  Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn, bob amser. 
 • Rhaid archebu ymlaen llaw.  Ni ellir rhoi ad-daliad wedi i'r archeb gael ei gwneud. Nid oes modd trosglwyddo tocynnau. Caiff amgylchiadau arbennig eu hystyried yn ôl disgresiwn Rheolwr y Digwyddiad.
 • Bydd drysau'r Amgueddfa'n agor am 5.30pm ar gyfer croesawu a chofrestru. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 6.15pm, ni fydd mynediad ar ôl hynny.
 • Darllenwch ddogfen Cwestiynau Cyffredin yn ofalus cyn archebu tocynnau.  
 • Ein staff gwybodus a chyfeillgar fydd yn arwain y noson, felly bydd rhai ohonynt yn gallu siarad Cymraeg, eraill yn dysgu a rhai yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am yr arwydd Iaith Gwaith http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/Working%20Welsh%20logo.jpg os am wybod pwy yw pwy. Bydd yr holl ddeunyddiau ar gyfer y gweithgareddau yn ddwyieithog, a bydd y ffilm yn cael ei dangos yn ei hiaith wreiddiol, sef Saesneg.


Cwestiynau Cyffredin

 

 

*Nifer cyfyngedig o docynnau. Ni ellir cael ad-daliad.

 

Digwyddiadau