Digwyddiadau

DigwyddiadAmgueddfa Dros Nôs - Deffro Gyda'r Deinos!

Dim lle ar ôl
21 Medi 2019, 5:30pm - 9am
Pris Oedolyn: £48 | Plentyn: £48
Addasrwydd Plant 6 i 12 oed | Teuluoedd
Archebu lle Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw

Ar ôl llwyddiant ysgubol ein digwyddiad dros nos cyntaf, mae’r Deinos yn ôl!

Tocynnau ar werth nawr ar gyfer 21 Medi 2019!

Gwahoddiad arbennig – dewch i ddarganfod beth sy’n digwydd yn yr Amgueddfa wedi iddi nosi...ac aros y nos!

 

Dyma fydd yn digwydd:

 • Taith dan olau fflachlamp i archwilio Cymru fel yr oedd 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl
 • Cyfarfod ambell i ddeinosor cyfeillgar a gwylio’r wyau’n deor mewn sioe i’w chofio
 • Gweithdai crefft – wedi’u hysbrydoli gan ffosilau, olion troed ac esgyrn o gasgliad yr Amgueddfa
 • Siocled poeth a danteithion o bob math i’ch cynhesu
 • Ffilm cyn gwely yn ein theatr fawreddog – cyn cysgu o dan y gromen fawr...a breuddwydio am wlad y deinosoriaid!
 • Deffro’n gynnar i gael brecwast cyn mentro’n ôl i’r 21ain ganrif.


Cwestiynau Cyffredin


Bachu Tocynnau

_________________________________________________________________________________________________

Bydd digwyddiad arferol Amgueddfa Dros Nos yn edrych fel hyn:

5.30pm                        - Drysau'n agor a chofrestru
6.15pm                        - Cau'r drysau, dim mynediad wedi hyn
6.15pm                        - Rhannu'r gwesteion yn grwpiau, a'r arweinwyr tîm yn briffio
6.30pm–9.15pm          - Gweithgareddau, Blwch Danteithion a Siocled Poeth
9.15pm                        - Mynd draw i Ddarlithfa Reardon Smith
9.30pm                        - Ffilm yn dechrau
11.20pm                      - Diwedd y ffilm, nôl i'r Brif Neuadd i baratoi gwelyau
12.00am                      - Diffodd y golau
7.00am                        - Amser codi
7.45am                        - Brecwast
9.00am                        - Diwedd y digwyddiad
 
Mae’r Amgueddfa’n cadw’r hawl i addasu'r amserlen a'i chynnwys os oes angen gwneud hynny er mwyn sicrhau digwyddiad diogel a hwyliog.

 

Gwybodaeth Bwysig:

 • Mae'r digwyddiad hwn yn addas i blant 6-12 oed.  Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn, bob amser. 
 • Rhaid archebu ymlaen llaw.  Ni ellir rhoi ad-daliad wedi i'r archeb gael ei gwneud. Nid oes modd trosglwyddo tocynnau. Caiff amgylchiadau arbennig eu hystyried yn ôl disgresiwn Rheolwr y Digwyddiad.
 • Bydd drysau'r Amgueddfa'n agor am 5.30pm ar gyfer croesawu a chofrestru. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 6.15pm, ni fydd mynediad ar ôl hynny.
 • Darllenwch ddogfen Cwestiynau Cyffredin yn ofalus cyn archebu tocynnau.  
 • Ein staff gwybodus a chyfeillgar fydd yn arwain y noson, felly bydd rhai ohonynt yn gallu siarad Cymraeg, eraill yn dysgu a rhai yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am yr arwydd Iaith Gwaith http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/Working%20Welsh%20logo.jpg os am wybod pwy yw pwy. Bydd yr holl ddeunyddiau ar gyfer y gweithgareddau yn ddwyieithog, a bydd y ffilm yn cael ei dangos yn ei hiaith wreiddiol, sef Saesneg.


Cwestiynau Cyffredin

 

Bachu Tocynnau

*Nifer cyfyngedig o docynnau. Ni ellir cael ad-daliad.

 

Digwyddiadau