Digwyddiadau

Arddangosfa: Pabi'r Coffáu

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
21 Gorffennaf 2018 – 3 Mawrth 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd pawb

Mae’r arddangosfa hon yn edrych ar sut y daeth y pabi yn symbol coffáu, ac mae’n gyfle i fyfyrio ar golledion.

Mae Pabi'r Coffáu hefyd yn edrych ar wyddoniaeth a bioamrywiaeth y pabi, sydd â nifer o wahanol rywogaethau ledled y byd, a'r bygythiadau sydd i'w fodolaeth.

Ers miloedd o flynyddoedd, bu cysylltiad agos rhwng y pabi â meddyginiaeth, a hefyd marwolaeth. Mae wedi ysbrydoli beirdd ac arlunwyr. Ymladdwyd rhyfel dros y Pabi Gwyn a'r opiwm a gynhyrchai, ac mae gwrthdaro hyd heddiw yn ei sgil. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, morffin – sy'n deillio o opiwm – oedd y poenladdwr cryfaf ar gael a châi ei ddefnyddio'n helaeth ar faes y gad.

Roedd Pabi Coch yn olygfa gyffredin ar feysydd brwydrau'r rhyfel, ac yn sgil hynny daeth yn symbol coffáu poblogaidd. Mae rhai pobl yn dewis gwisgo'r Pabi Heddwch gwyn, a werthwyd gyntaf ym 1933, neu'r pabi porffor diweddar sy'n coffáu’r anifeiliaid a laddwyd mewn rhyfeloedd.

Mae Pabi'r Coffáu yn gwahodd ymwelwyr i archwilio hanes y pabi a'i holl amrywiaeth, ac ystyried sut rydyn ni’n ymdrin â rhyfeloedd ddoe a heddiw trwy gyfrwng y symbol hwn.

Mae ein rhaglen goffáu yn rhan allweddol o raglen Gymru-gyfan Llywodraeth Cymru i nodi'r canmlwyddiant, o'r enw Cymru'n Cofio 1914-1918.

Dysgu mwy am y Rhyfel Byd Cyntaf [Lawrlwytho PDF]

Digwyddiadau