Digwyddiadau

ArddangosfaMerched a Ffotograffiaeth

Wedi'i Orffen
5 Mai 201827 Ionawr 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd pawb

Mae'r arddangosfa hon yn edrych ar rôl merched mewn ffotograffiaeth, fel cynhyrchwyr delweddau ac fel testunau. Mae'n tynnu ar waith o gasgliad ffotograffiaeth parhaol Amgueddfa Cymru.

Mae'r arddangosfa’n dathlu rôl a chyfraniad merched ar hyd hanes ffotograffiaeth, o'r arloesi cynnar gan ffotograffwyr benywaidd o Gymru, i ffotograffwyr cyfoes fel Chloe Dewe Mathews, Bieke Depoorter a Clémentine Schneidermann. Mae hefyd yn edrych ar sut mae merched wedi'u cynrychioli gan ffotograffiaeth, o bortreadau teuluol chwareus Robert Thompson Crawshay yn y 19eg ganrif, a darluniau rhyfel gan ffotograffwyr amlwg fel Phillip Jones Griffiths, i bortreadau, ffasiwn a newyddiaduraeth gyfoes. Mae'r gwaith hefyd yn ein gwahodd i edrych ar sut y cafodd ffotograffiaeth ei defnyddio i gamddarlunio merched trwy eu troi'n wrthrychau a'u delfrydu, mater arbennig o berthnasol yn yr hinsawdd bresennol.

Mae Merched mewn Ffotograffiaeth wedi'i drefnu i gyd-fynd â chanmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918, a roddodd bleidlais i fenywod dros 30 oed am y tro cyntaf. Roedd y Ddeddf hon yn gam allweddol yn y frwydr am bleidlais i bawb.

Sylwer: bydd yr arddangosfa ar gau 13–20 Tachwedd er mwyn newid rhai o’r delweddau.

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Hoffai Amgueddfa Cymru ddiolch i David Hurn am ei gymorth. Mae'r arddangosfa'n cynnwys nifer o ddarluniau y mae David wedi'u rhoi i'r Amgueddfa yn ddiweddar, gan barhau ei draddodiad o gyfnewid lluniau.

ffoto Marilyn Monroe

UDA. Nevada. Yr actors Americanaidd Marilyn Monroe yn anialwch Nevada yn pori drwy’r sgript cyn golygfa anodd gyda Clarke Gable yn y ffilm “The Misfits” gan John Huston, 1960 © Eve Arnold/Magnum Photos

Digwyddiadau