Digwyddiadau

ArddangosfaMerched a Ffotograffiaeth

5 Mai 20189 Mehefin 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd pawb

Rhan Un: Tu Ôl i'r Lens, 5 Mai – 11 Tachwedd 2018

Rhan Dau: O Flaen y Lens, 1 Rhagfyr 2018 – 9 Mehefin 2019

Mae Merched a Ffotograffiaeth yn arddangosfa flwyddyn o hyd sy'n edrych ar rôl merched mewn ffotograffiaeth – fel cynhyrchwyr delweddau ac fel testunau. Mae'r arddangosfa yn tynnu ar waith o gasgliad ffotograffiaeth Amgueddfa Cymru, ac mae iddi ddwy ran:

Mae Rhan Un: Tu Ôl i'r Lens yn dathlu rôl a chyfraniad merched ar hyd hanes ffotograffiaeth, o'r arloesi cynnar yng Nghymru gan fenywod fel Mary Dillwyn a Thereza Mary Dillwyn Llewelyn, i ffotograffwyr cyfoes fel Chloe Dewe Mathews, Bieke Depoorter a Clementine Schneidermann.

Bydd Rhan Dau: O Flaen y Lens yn edrych ar sut mae merched wedi'u cynrychioli gan ffotograffiaeth, o bortreadau teuluol chwareus John Dillwyn Llewelyn a Robert Thompson Crawshay yn y 19eg ganrif i ddarluniau cyfoes sy'n portreadu harddwch cynhenid menywod. Bydd Rhan Dau hefyd yn edrych ar sut y cafodd ffotograffiaeth ei defnyddio i gamddarlunio merched trwy eu troi'n wrthrychau, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Yn yr hinsawdd sydd ohoni, dyma bwnc sy'n parhau'n berthnasol.

Mae Merched mewn Ffotograffiaeth wedi'i drefnu i gyd-fynd â chanmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918, a roddodd yr hawl i bleidleisio i fenywod dros 30 oed am y tro cyntaf. Roedd y Ddeddf hon yn gam allweddol yn y frwydr am bleidlais i bawb.

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Hoffai Amgueddfa Cymru ddiolch i David Hurn am ei gymorth. Mae'r arddangosfa'n cynnwys nifer o ddarluniau y mae David wedi'u rhoi i'r Amgueddfa yn ddiweddar, gan barhau ei draddodiad o gyfnewid lluniau.

ffoto Marilyn Monroe

UDA. Nevada. Yr actors Americanaidd Marilyn Monroe yn anialwch Nevada yn pori drwy’r sgript cyn golygfa anodd gyda Clarke Gable yn y ffilm “The Misfits” gan John Huston, 1960 © Eve Arnold/Magnum Photos

Digwyddiadau