Digwyddiadau

Arddangosfa: Merched a Ffotograffiaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
5 Mai 2018 – 27 Ionawr 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd pawb
ffoto Marilyn Monroe

UDA. Nevada. Yr actors Americanaidd Marilyn Monroe yn anialwch Nevada yn pori drwy’r sgript cyn golygfa anodd gyda Clarke Gable yn y ffilm “The Misfits” gan John Huston, 1960 © Eve Arnold/Magnum Photos

Mae'r arddangosfa hon yn edrych ar rôl merched mewn ffotograffiaeth, fel cynhyrchwyr delweddau ac fel testunau. Mae'n tynnu ar waith o gasgliad ffotograffiaeth parhaol Amgueddfa Cymru.

Mae'r arddangosfa’n dathlu rôl a chyfraniad merched ar hyd hanes ffotograffiaeth, o'r arloesi cynnar gan ffotograffwyr benywaidd o Gymru, i ffotograffwyr cyfoes fel Chloe Dewe Mathews, Bieke Depoorter a Clémentine Schneidermann. Mae hefyd yn edrych ar sut mae merched wedi'u cynrychioli gan ffotograffiaeth, o bortreadau teuluol chwareus Robert Thompson Crawshay yn y 19eg ganrif, a darluniau rhyfel gan ffotograffwyr amlwg fel Phillip Jones Griffiths, i bortreadau, ffasiwn a newyddiaduraeth gyfoes. Mae'r gwaith hefyd yn ein gwahodd i edrych ar sut y cafodd ffotograffiaeth ei defnyddio i gamddarlunio merched trwy eu troi'n wrthrychau a'u delfrydu, mater arbennig o berthnasol yn yr hinsawdd bresennol.

Mae Merched mewn Ffotograffiaeth wedi'i drefnu i gyd-fynd â chanmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918, a roddodd bleidlais i fenywod dros 30 oed am y tro cyntaf. Roedd y Ddeddf hon yn gam allweddol yn y frwydr am bleidlais i bawb.

Sylwer: bydd yr arddangosfa ar gau 13–20 Tachwedd er mwyn newid rhai o’r delweddau.

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Hoffai Amgueddfa Cymru ddiolch i David Hurn am ei gymorth. Mae'r arddangosfa'n cynnwys nifer o ddarluniau y mae David wedi'u rhoi i'r Amgueddfa yn ddiweddar, gan barhau ei draddodiad o gyfnewid lluniau.

Digwyddiadau