Digwyddiadau

DigwyddiadGweithdai Printio i’r Teulu – Posteri Heddwch

Wedi'i Orffen
2527 Gorffennaf 2018, 10.30am, 12pm, 1.30pm and 3pm
Pris £3
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Talwch yn y siop wrth gyrraedd.

Yn y gweithdy ymarferol hwn bydd cyfle i chi ddefnyddio technegau printio i greu poster heddwch.

Byddwch yn greadigol wrth ddylunio poster sy’n dangos beth mae heddwch yn ei olygu i chi.

Mae’r gweithdy hwn yn cyd-fynd â’r arddangosfa Pabi'r Coffáu sy’n edrych ar y pabi mewn byd natur, fel meddyginiaeth ac fel symbol coffáu. Mae hefyd yn ein hannog i fyfyrio ar y dioddefaint a achoswyd gan y Rhyfel Byd Cyntaf, yn ogystal â rhyfeloedd mwy diweddar.

10.30am, 12pm, 1.30pm a 3pm. £3 y pen. Bydd sesiynau 12pm a 3pm yn Gymraeg, a rhai 10.30am a 1.30pm yn Saesneg.

 

Digwyddiadau