Digwyddiadau

Arddangosfa: Llong Ofod Tim Peake gyda thechnoleg rithwir

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
15 Tachwedd 2018 – 10 Chwefror 2019
Pris Arddangosfa am ddim, Glaniad Gofod VR yn £6
Addasrwydd Arddangosfa – Pawb / Glaniad Gofod Rhithwir – 13+

Capsiwl gofod Soyuz TMA-19M © Science Museum

Y Soyuz TMA-19M wedi glanio © NASA Bill Ingalls

Golygfa o Glaniad Gofod Rhithwir gyda Tim Peake © Science Museum

Dros y gaeaf bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn gartref i'r llong ofod a gludodd y gofodwr Tim Peake adref o'r Orsaf Ofod Ryngwladol. Bydd cyfle hefyd i ail-fyw'r daith gyda thechnoleg rithwir.

Cewch weld y capsiwl Soyuz TMA-19M yn y cnawd, o gymhlethdod yr offer llywio i olion gorlosg y gwres a gynhyrchwyd wrth ddychwelyd i atmosffer y ddaear. Caiff ei arddangos ar y cyd ag un o siwtiau gofod argyfwng Tim Peake, antena'r llong, ac arddangosiadau rhyngweithiol am yr Orsaf Ofod Ryngwladol a bywyd yn y gofod. Mae'r arddangosfa rad ac am ddim ar daith drwy'r DU dan ofal y cwmni technoleg byd-eang Samsung a’r Science Museum Group.

Yn ategu'r llong eiconig bydd Glaniad Gofod VR – antur unigryw yn manteisio ar dechnoleg rithwir Samsung Gear VR. Ymgollwch yng nghadeiriau ein lolfa VR i fwynhau'r daith 250 milltir ryfeddol o'r Orsaf Ofod i'r Ddaear yn y capsiwl Soyuz. Bydd y cadeiriau yn troi a throsi wrth roi blas mor realistig â phosib o deithio yn y gofod, tra bo llais Tim Peake ei hun yn adrodd y stori. Rhaid bod yn 13 oed neu hŷn i fwynhau Glaniad Gofod Rhithwir. Gallwch brynu tocynnau ar y diwrnod am £6 y pen.

Cludodd y Soyuz TMA-19M y criw o dri, Tim Peake, Yuri Malenchenko a Tim Kopra ar Alldaith Principia i'r Orsaf Ofod Ryngwladol ar 15 Rhagfyr 2015, gan ddychwelyd ar 18 Mehefin 2016. Yn ddiweddarach, caffaelwyd y capsiwl gan Grŵp yr Amgueddfa Wyddoniaeth.

Dywedodd gofodwr Asiantaeth Ofod Ewrop, Tim Peake: "Rydych chi'n teimlo cysylltiad agos iawn â'ch llong ofod oherwydd mae'n bendant yn achub eich bywyd. Rydw i wrth fy modd bod fy nghapsiwl Soyuz i, y TMA-19M, yn dychwelyd yn ddiogel i'r DU a gobeithio yn tanio dychymyg y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr."

Llwyddwyd i lwyfannu Glaniad Gofod VR a llong ofod Tim Peake diolch i gefnogaeth Samsung a chydweithrediad hael Tim Peake ac Asiantaeth Ofod Ewrop.

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Digwyddiadau