Digwyddiadau

Arddangosfa: Artes Mundi 8

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
26 Hydref 2018 – 24 Chwefror 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd pawb
logo artes mundi

Bydd arddangosfa Artes Mundi 8 ar gau i ymwelwyr ar ddydd Iau 24 Ionawr.

Sefydliad celfyddydol â ffocws rhyngwladol yw Artes Mundi sydd â’i gartref yng Nghymru. Mae’n adnabod, yn cydnabod ac yn cefnogi artistiaid gweledol cyfoes sy’n mynd i’r afael â beth mae’n ei olygu i fyw yn y byd heddiw, o safbwynt cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol a sut mae celfyddyd yn gallu ymgysylltu â chymdeithas mewn ffyrdd ystyrlon a defnyddiol. Mae’r arddangosfa a gwobr ryngwladol eilflwydd yn dychwelyd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gyfer eu hwythfed rhifyn, Artes Mundi 8. Detholiad amrywiol yw’r rhestr fer eleni o artistiaid rhyngwladol sy’n rhychwantu gwahanol genedlaethau a diwylliannau ac sy’n cynnwys rhai o arloeswyr gwaith celf cyfoes cyfredol ar lwyfan y byd. Yr artistiaid dan sylw yw:

  1. Anna Boghiguian (Canada/Yr Aifft)
  2. Bouchra Khalili (Moroco/Ffrainc)
  3. Otobong Nkanga (Nigeria/Gwlad Belg)
  4. Trevor Paglen (UDA)
  5. Apichatpong Weerasethakul (Gwlad Thai).

Mae’r gwaith yn yr arddangosfa’n ymestyn dros bedwar cyfandir ac amrywiaeth o ddulliau artistig, o arluniau, peintiadau, torion a gosodweithiau gwleidyddol eu naws Anna Boghiguian sy’n bwrw golwg dros globaleiddio ac economïau cymhleth grym, i ymchwiliad deheuig Bouchra Khalili i wrthsafiad, lleiafrifoedd a hunaniaeth drwy ei defnydd o ffilm, yn aml mewn cydweithrediad â’r bobl dan sylw. Mae manylder a hud tapestrïau a gosodweithiau Otobong Nkanga a’i defnydd o fwynau a deunydd organig yn gofyn cwestiynau am ein perthynas sy’n prysur newid â’r tir a chynysgaethau trefedigaethol, mae defnydd unigryw Trevor Paglen o ffotograffiaeth, cydweithrediad gwyddonol a newyddiaduraeth yn cynnig cyfle i’r gwyliwr i weld yr hyn nas gwelir, gan ymchwilio i arferion tywyll llywodraethau, gwyliadwriaeth a strwythurau awdurdod cudd, tra bydd ffilmiau myfyriol a breuddwydiol Apichatpong Weerasethakul yn edrych ar ysbrydion gorffennol Gwlad Thai, gofodau trothwyol y cof a hunaniaeth a chydymwybyddiaeth a chydberthyn. 

Bydd enillydd Artes Mundi 8 yn derbyn £40,000 sterling yn wobr neu swm cyfwerth mewn arian lleol. Cyhoeddir yr enillydd 24 Ionawr 2019.

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.artesmundi.org

Twitter: @ArtesMundi

Instagram: @ArtesMundi

Facebook: /artesmundi

#ArtesMundi8

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Digwyddiadau